Zákaznická linka 727 855 030
cs

Technologie

V portfoliu námi nabízených řešení je možné nalézt jak technologie, které je možné zařadit do kategorie klasických (ionexové nebo membránové technologie pro výrobu napájecí vody v energetice nebo výrobu superčistých vod pro mikroelektroniku, separace a filtrace povrchových vod, biologické čistírny odpadních vod), tak technologie, které využívají moderní postupy a metody (Best Available Technologies). Tyto technologie byly vyvinuty v souladu s politikou udržitelného rozvoje přijatou společností Veolia, tedy s cílem minimálního dopadu na životní prostředí při výrobě i provozu zařízení (volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na vodu, uhlíková stopa), minimálních provozních rizik v rovnováze s přijatelnými investičními a provozními náklady.

Biomethan

Biomethan

Anaerobní fermentace je celosvětově rozšířenou technologií pro čištění odpadních vod, anaerobní stabilizaci čistírenských kalů či zpracování odpadní biomasy. Hlavním produktem je bioplyn, který může být využit pro produkci tepelné a elektrické energie nebo může být zušlechtěn na vyšší energetický standard – biometan. Biometan má ve srovnání s bioplynem flexibilnější využití, neboť je kompatibilní s distribuční sítí zemního plynu, nebo ho lze použít jako palivo pro automobily (bioCNG). Pro zušlechtění bioplynu na biometan lze využít proces membránové separace (MemGasTM).

Více informací
Desulfurizace bioplynu

Desulfurizace bioplynu

Bioplyn je cenným zdrojem obnovitelné energie a čím dál více si získává větší pozornost. Jedná se o hlavní produkt anaerobní fermentace, která patří mezi úspěšně aplikované a rozvinuté technologie pro zpracování organického odpadu.

Více informací