Společnost VWS MEMSEP s.r.o. poskytuje zákazníkům komplexní služby v oboru úpravy a čištění vod.
Jako součást celosvětového koncernu Veolia využíváme její know-how v oblasti návrhu technologií
a realizace zakázek v municipální sféře i u průmyslových zákazníků. Disponujeme širokou škálou
ověřených klasických i moderních technologií úpravy pitných a procesních vod, čištění odpadních vod
a navíc se opíráme o bohaté provozní zkušenosti z úpraven, které Veolia ve světě i tuzemsku přímo
provozuje. Ve spolupráci se zákazníkem hledáme optimální řešení daného problému. Potřebnou
technologii navrhneme, vyprojektujeme, zrealizujeme a uvedeme do provozu. Splnění navržených
parametrů prokazujeme garančním měřením.