Zakázka / objednatel Aplikace Zákaznický segment Rok realizace Popis technologie
GZ Media, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2022 Rozšíření provozu reverzní osmózy v GZ Media. Předřazená filtrtace (pískové filtry), změkčení
ENERGOAQUA, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2022 Rozšíření výrobních kapacit provozu výroby DiW. Svíčkový filtr, RO, UV.
MICO EWC Tp Karviná Procesní voda Energetický průmysl 2022 Ionexové filtry (Ionexová demineralizace)
ŠKODA reuse pilot Reuse Automobilový průmysl 2022 ŠKODA reuse pilot - Poloprovozní zkoušky závody ŠKODA AUTO – Mladá Boleslav a Kvasiny - Reverzní osmóza
Aero Vodochody AEROSPACE a.s. Odpadní voda Letecký průmysl 2021 Rekonstrukce ČOV Aero Vodochody AEROSPACE a.s.
Horizon - zavlažování UF pilot Odpadní voda Municipální sféra 2021 Úprava a doplnění kontejnerové technologie úpravy vody PILOT v arálu ÚČOV v Praze na klíč
ÚV Hrobice Pitná voda Municipální sféra 2021 Dodávka a montáž drenážního systému a zapracování filtrační náplně GAU
Úpravna vody Želivka, a.s. Pitná voda Municipální sféra 2021 Dodávka a montáž drenážního systému a zapracování filtrační náplně GAU
Zoologická zahrada hl.m.Prahy Odpadní voda Municipální sféra 2020 Rekonstrukce systému čištění bazénových vod v pavilonu hroch
Veolia Energie ČR a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020 Dodávka, montáž a oživení 2ks čerpadel upravené vody včetně elektromotorů, krytu spojky a frém
Heineken Česká republika a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2020 Intenzifikace strojního odvodnění kalu z ČOV Krušovice
Moravská vodárenská a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2020 ČOV Olomouc - energetické využití kalového plynu - kogenerační jednotka č.2 - technické zhodnocení
ŠKODA PRAHA a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020 Technologie pro zpracování kalů z VOČ Ledvice
Veolia Energie Praha a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020 Modernizace CHÚV Výtopny Juliska - návrh, dodávka a instalace 1 ks PF, 2ks jednotek reverzní osmózy, 1ks filtru pro úpravu kondenzátu změkčovací filtr kondenzátu
GZ Media a.s. Odpadní voda Ostatní 2019 Rekonstrukce technologického zařízení neutralizační stanice
Danisco Czech Republic a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2019 Rekonstrukce nádrže - nový denitrifikační tank - realizace
Veolia Energie Praha a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2019 Veleslavín - Modernizace měření CHÚV TVE - dodávka, montáž a zprovoznění kontinuálních měření kvality (vodivost, pH, obsah kyslíku) a průtoku vod
Moravská vodárenská a.s. Pitná voda Municipální sféra 2019 Dodávka, montáž a uvedení do provozu jednotky nanofiltrace s příslušenstvím včetně opce (měření zákalu) UV Domašov
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. - CASALE PROJECT a.s. - YARA AB Reuse Chemický průmysl 2019 Kontejnerová dodávka technologie čištění dusičnanu amonného třístupňovou technologií RO za účelem dalšího zpracování koncentrátu a možného vypuštění čistého roztoku permeátu
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. - CASALE PROJECT a.s. - YARA AB Procesní voda Chemický průmysl 2019 Technologie úpravy turbinového kondenzátu
LONZA BIOTEC a.s. Pitná voda Farmaceutický průmysl 2019 Úprava říční vody na pitnou -  zpracování projektu, dodávka, montáž a zprovoznění filtrace aktivním uhlím pro odstranění pesticidů
GZ Media a.s., Loděnice Procesní voda Ostatní 2019 Rekonstrukce CHÚV v areálu GZ Media
ČEZ a.s. - demi voda Procesní voda Energetický průmysl 2019 E202 - odstraňování TOC z DEMI vody pro bloky ETE
SCIMED Biotechnologies Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2019 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
Idiada Laboratorní voda Automobilový průmysl 2018 Příprava čištěné vody Chorus 2 RO/DI, 20 l/h
Orgrez Laboratorní voda Energetický průmysl 2018 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5
Mediap Procesní voda Potravinářský průmysl 2018 Příprava čištěné vody podle lékopisu CENTRA R200 + DI cylinder, 200 l/h
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané Procesní voda Farmaceutický průmysl 2018 Výměna CEDI jednotky v zařízení Quatro
Spolchemie a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2018 Prodej iontoměničů, DOWEX
Veolia Energie Kolín, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2018 Úprava topného vratného kondenzátu 2x50 m3/h, katexové a směsné filtry s rekuperací tepla
ÚČOV Praha, Sdružení DWP Odpadní voda Municipální sféra 2018 Chemická dezodorizace vzduchu z ÚČOV 74 200 m3/h
Unipetrol Laboratorní voda Chemický průmysl 2018 Příprava analyticky čisté vody Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h
Devro s.r.o. intenzifikace čistícího procesu Odpadní voda Potravinářský průmysl 2017 Neutralizace odpadních vod, kalové hospodářství, chemické hospodářství, přečerpávací stanice předčištěné vody, dezodorizace na biofiltrech
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017 Zdroj PW a WFI pro farmaceutické účely, QWFI=350 l/h, QPS=1385 Kg/h.
Škoda Auto - Kvasiny Procesní voda Automobilový průmysl 2017 Výměna filtračních náplní pískových filtrů a výměna modulů reverzní osmózy
DEZA a.s., Valašské Meziříčí Procesní voda Chemický průmysl 2017 Výměna iontoměničů Dovex Upcore včetně inertu
TAMERO INVEST s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2017 Výměna katexů Dowex
Continental Laboratorní voda Automobilový průmysl 2017 Příprava čištěné vody Medica R 15 l/h
Ostrovská teplárenská Procesní voda Energetický průmysl 2017 Dodávka Hydrex, Ošetření vody v teplovodu dle ČSN 07 7401, Hydrex 1908, balení sud 220 kg
PVK (ÚČOV) Laboratorní voda Analytické laboratoře 2017 Příprava čisté a ultračisté vody Purelab Chorus 3 - 30l/h + Purelab Chorus 1 Analytical
Heineken, Pivovar Krušovice Pitná voda Potravinářský průmysl 2017 Odstranění železa, manganu na pískové filtraci, demineralizace na RO 83 m3/h
ÚJV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2017 Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical
Ferring Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ RO/UV/EDI, IQ/OQ
SZÚ Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Alexinskaya, teplárna Quadra TDK-4 Procesní voda Energetický průmysl 2016 Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1, 2x 40m3/h - včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel).
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2016 Úprava kondenzátu pro nový blok na směsných ionexových filtrech 1200 m3/h včetně předřazené filtrace na katexových filtrech a neutralizace odpadních vod z regenerace.
Lučební závody Draslovka a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2016 Rekonstrukce úpravny vody, filtrace a ultrafiltrace 30 m3/hod brutto. ultrafiltrátu při CHSK do 10mg/l vstupní vody.
ČKD DIZ, ZEVO Chotíkov Procesní voda Energetický průmysl 2016 Dechlorace + změkčení 3 x 7 m3/h, reverzní osmóza 3 x 6 m3/h, vakuové odplynění a elektrodeionizace 2 x 6~12 m3/h
Henniges Laboratorní voda Automobilový průmysl 2016 Příprava čištěné vody Purelab Option R 30 l/h
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2016 Příprava vody pro biochemickou laboratoř 2x Medica EDI 120 l/h, zásobní systém CENTRA RDS, cirkulační rozvod vody IR svařování, záložní rozvod vody
FN KV Transfúzní odd. Laboratorní voda Zdravotnictví 2016 Příprava čištěné vody Micra
Fyziologický ústav AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 1
GENVIA Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Metrostav a.s., Statutární město Plzeň Pitná voda Municipální sféra 2015 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň, proozní část ozonizace a UV lampy, včetně elektro, MaR.
Latecoere Laboratorní voda Letecký průmysl 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 7 + Purelab Flex 3
MEGA a.s. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Odparka Evaled PC R 150v3 FF
Nemocnice Frýdek-Místek, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2015 SIRION MAXI RO 14-750 EP
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody pro vypouštění do vodoteče – čiření ACTIFLO 350 m3/h.
ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Pitná voda Municipální sféra 2015 Rekonstrukce technologické linky na výrobu pitné vody 140 l/s. Flokulace a sedimentace, filtrace, kalové hospodářství
Vemodia Laboratorní voda Analytické laboratoře 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
GMProjekt, IMUNA Farm, Šarišské Michalany, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015 Zdroje PW, WFI+PS + změkčovací filtr.
Rakona Laboratorní voda Chemický průmysl 2015 Příprava analyticky čisté vody 3x Purelab Option R 7 l/h
ENERGY, SETUZA Ústí nad Labem Procesní voda Energetický průmysl 2015 Koagulační filtrace, ultrafiltrace 3x45 m3/h, reverzní osmóza a elektrodeionizace, výstup 3 x 30 m3/h, zahuštění kalů.
Elektroprojekta Rožnov Procesní voda Stavebnictví 2015 PW o výkonu 0,1 m3/h, změkčení, RO, nádrž permeátu, UV záření, neregenerovatelné mixed bedy, mikrofiltr Pall
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Imuna Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Classic UV, IQ/OQ
SADE Arménie Odpadní voda Municipální sféra 2015 Biologická aktivační ČOV AS - VARIOcomp, 7,5-15 m3/den.
Paper mill Goznak, Krasnokamsk, Rusko, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Papírenský průmysl 2015 Změkčovací stanice, 100 m3/h, s ochozem 0~200 m3/h.
TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2015 Výměna iontoměničů pro demilinku A zn. Dowex UPCORE
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava vody bez endotoxinů pro plicní oddělení Biopure 7 l/h
BIOCEV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava analyticky čisté vody Micra
Obec Tatenice Odpadní voda Municipální sféra 2015 ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov, 2250 EO.
MUBEA Procesní voda Automobilový průmysl 2015 RO voda Purelab Prima 15 l/h
Město Hostomice Odpadní voda Municipální sféra 2015 Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice, nová ČOV Radouš 2x1700 EO.
ZČU Plzeň Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava čištěné vody Purelab Option S 15 l/h
FN Plzeň Ústav lékařské genetiky Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Pharservice Rusko, Jekatěrinburg Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015 IONPRO LX-2, 500 l/h
ENVITES, a.s., Brno - závod AUDEJAS Litva Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody z textilní výroby 20 m3/h;
GMProject Thermofisher, MP Klasik, Opava Procesní voda Železářský a ocelářský průmysl 2015 Zdroj vody pro injekce a čisté páry PSME 100_20_3_E, zdroj PW CENTRA R 200
Laboratoř Forenzní Genetiky Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody
ATS/ EREN Modern Karton, Turecko Odpadní voda Papírenský průmysl 2014 Dodávka alkalického čiření Multiflo softening 3 x 233 m3/h (předpoklad 7/2014) – 1. stupeň čistírny pro opětovné použití odpadních vod zpět do provozu – papírna.
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2014 Výměna požárních čerpadel o výkonu 800 + 80 m3/h
Smith Medical Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h + Purelab Flex 1, IQ/OQ
Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5
FN Hradec Králové Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Medica EDI 120 l/h
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe Procesní voda Energetický průmysl 2014 Chlazení vratného teplárenského kondenzátu 150 m3/h a jeho jemná filtrace; dávkování čpavku do sání KČ.
Fresenius Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical
TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2014 Výměna iontoměničů pro demilinku B,C. zn. Dowex UPCORE
JE Dukovany Laboratorní voda Energetický průmysl 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 6
FN KV Patologie Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
SEQme Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
RECETOX Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 4
FN KV Ústav soudního lékařství Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
LF MU Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 15 l/h
IKEM Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
Česká sbírka mikroorganizmů Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Stachema Laboratorní voda Chemický průmysl 2014 Příprava čištěné vody Purelab Chorus RO/DI 20 l/h
FN Motol Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h
FN Olomouc Lékárna Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Medica EDI 120 l/hod, cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014 Zdroje PW, WFI+PS
TEVA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Pulse 20 l/h, IQ/OQ
Devro s.r.o. Pitná voda Potravinářský průmysl 2014 Instalace druhého UV reaktoru pro průtok vody 145,5 m3/h v provozu úpravy vody DEVRO. UV systém WEDECO Spektron 350e.
Lukoil Energo/TGK-8, Astrakhan, Rusko, Aquaton Anlagenbau GmbH Procesní voda Energetický průmysl 2013 Dodávka technologického zařízení na čištění vody 3x160 m3/h včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel), uvedení zařízení do provozu a vyškolení obsluhy a údržby zákazníka
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013 1/VEOLIA QUATTRO 2000 zdroj voda čištěná PW 2/VEOLIA POLARIS MED 750 4S zdroj voda pro injekce WFI 3/VEOLIA POLARIS CSG 1500 zdroj čisté páry PS
Fakulta vojenského zdravotnictví Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Čiření chladící vody 2 x 400 m3/h (max. 2 x 500 m3/h)
Masarykův onkologický ústav Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava analyticky čisté a ultračisté vody 3x Purelab Pulse 10 l/hod + 3x Purelab Flex 2 + 3x Purelab Flex 1
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Zahuštění kalů 15-21 m3/h
Synthesia a.s., LOVOCHEMIE Lovosice Procesní voda Chemický průmysl 2013 Systém na výrobu vysoce čištěné vody dle Českého lékopisu (Highly Purified Water dle European Pharmacopoeia a dle amerického lékopisu USP), IONPRO LX-4 18
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Dávkování chemie do chladícího okruhu, úpravy stávající CHUV.
Nemocnice Vsetín, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2013 RO-midi 10-200EP
Biopharma Solutions CZ Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h, IQ/OQ
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013 Boční úprava chladicí oběhové vody – čiření ACTIFLO 300 m3/h.
Nemocnice Strakonice Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h
Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná - Chlad důl TČA Procesní voda Energetický průmysl 2013 Čiření Actiflo® 40~80 m3/h
Teplárna Domoradice, VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2013 Stanice reverzní osmózy 2 x 6 m3/h
VŠCHT Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2013 Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical
DALKIA Česká republika, a.s. , Nová Karolína CZCH - CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2013 Reverzní osmóza 2 x 12 m3/h, boční filtrace 116 m3/h, dávkování Hydrex do chladicího okruhu
ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Mostiště Pitná voda Municipální sféra 2013 Linka flotace surové vody, 127 l/s.
Oblastní nemocnice Kolín Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava čištěné vody Purelab Option S 7 l/hod
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013 Úprava napájecí demineralizované vody, stanice RO 30m3/h, úprava napájecí DEMI vody pro výrobní energetické bloky v objektu CHÚV
Obec Konárovice Odpadní voda Municipální sféra 2013 Kanalizace a ČOV Konárovice
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h
Dalkia - Romania, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Chemický průmysl 2012 Dávkování
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2012 Stanice RO 3x 45m3/h pro odstranění TOC dle VGB, paralelní nebo sériové zapojení se stávající demistanicí.
Elektrárna Nyagan GRES, Rusko, Voronezh - Aqua Ltd. Procesní voda Energetický průmysl 2012 Čiření Actiflo® 1750 m3/h, zahuštění kalů.
Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012 Reverzní osmóza + chemické ošetření chladicí a ledové vody
TSCHEREPOWETZ, teplárna Gazpromenergoholding OGK-2 Procesní voda Energetický průmysl 2012 Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1 včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž
Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012 Boční filtrace na sítovém filtru
Pivovar Svijany a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2012 Rekonstrukce mechanického předčištění, doplnění ČOV o anaerobní stupeň EGSB, rekonstrukce biologické linky (aktivace + nová dosazovací nádrž). Návrhový průtok 700 m3/den (max 900 m3/den), nová kapacita ČOV 80 000 EO. ČOV vybavena plynovým hospodářstvím s výrobou el. energie na kogeneračních jednotkách.
Pivovar Rohozec, ESONIC a.s. Procesní voda Potravinářský průmysl 2012 Změkčení
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. Odpadní voda Automobilový průmysl 2012 Čištění oplachové vody z mořírny hliníkových výlisků - recyklace. Neutralizace a zahuštění. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 2 m3/h
Imuna CZ s.r.o., areál Safina, Brno, PHAR SERVICE, a.s. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2012 Generátor ultračisté páry - POLARIS CSG/PPSG 150 E
SIBUR - Actiflo Procesní voda Chemický průmysl 2012 Čičení balená jednotka Actiflo APW-4, 300 m3/h, porjekt, dodávka uvedení do provozu
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Procesní voda Zdravotnictví 2012 Sterilizátory MINI RO80 2x
Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2012 Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical
ÚEM AVČR (Bioinova) Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011 Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Purelab Pulse 20 l/h + 350 l zásobník + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2011 Kompletní dodávka chemické úpravy vody („na zelené louce“): úprava vody pro chladicí okruh 1400 m3/h (Actiflo), předúprava vody pro demineralizaci 210 m3/h (Actiflo, post alkalizace, písková filtrace), Demineralizace 210 m3/h (reverzní osmóza 135 m3/h, demilinky 210 m3/h), úprava kondenzátů stávajících bloků 300 m3/h, úprava teplárenských kondenzátů na katexových filtrech 300 m3/h, finální úprava přídavné vody na směsných ionexových filtrech 210 m3/h, neutralizace odpadních vod, Pomocné chemické hospodářství (skladování chemikálií, dávkování, neutralizace)
PENTA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2011 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Koagulační filtrace, reverzní osmóza, změkčovací filtr
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Koagulační filtrace 2 x 40 m3/h, doplňková filtrace 2x 30 m3/h.
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Reverzní osmóza 2x 10 m3/h.
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Doměkčení 25 m3/h.
ÚMCH AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011 Příprava analyticky čisté a ultračisté vody
TPK, spol. s r.o., Mlékárna Hodonín Odpadní voda Potravinářský průmysl 2010 Předčištění průmyslových odpadních vod
KUNST, spol. s r.o., VaK Hradec Králové, a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2010 Denitrifikace odpadních vod technologií Biostyr®
Ing. Vladimír Polonský - LERO, ČOV Nupaky Odpadní voda Municipální sféra 2010 Rekonstrukce jedné biologické linky ČOV Nupaky, zvýšení kapacity z 530 EO na 930 EO pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Realizace 2010.
VaTechWabag. Elektrárna Prunéřov Procesní voda Energetický průmysl 2010 Stanice RO 60m3/h, úprava vody CHÚV pro energetiku.
Strojintex, DOME CZECH s.r.o. Procesní voda Stavebnictví 2010 Balená jednotka Midi RO 10-200 EP
Chemoprojekt a.s., Lovochemie Procesní voda Chemický průmysl 2009 Balená jednotka změkčení vody, výkon 8 m3/h
OJSC Zvenygorodka Cheese processing plant, BONGRAIN S.A. Procesní voda Potravinářský průmysl 2009 Kompletní linka - stroje a zařízení na čištění procesní vody v sýrárně. Odželeznění, filtrace, dílčí dekarbonizace na kyselém katexu, výkon 35 m3/h, IF-filtry.
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008 Rozšíření LÚV na výkon 120m3/h.
OTV International, LM Veolia Water Systém, Myllykoski Continental Procesní voda Papírenský průmysl 2008 Papírna Myllykoski, Plattling (SRN) Demineralizace 150 m3/h, změkčování 1350 m3/h.
Metrostav Pitná voda Stavebnictví 2008 Dodávka kompletní technologie pro úpravu pitné vody. předúprava + reverzní osmóza.
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008 Rozšíření kapacity ÚV.
Chemopetrol a.s., INTREL Pitná voda Chemický průmysl 2008 Čiření, filtrace, desinfekce. Realizace zařízení k výrobě užitkové vody na CHÚV na T 200. Průtok 80 m3/h, technologie: Actiflo + kompletní najetí technologie včetně elektro, MaR.
ÚJV ŘEŽ, Balloki, Pákistán Procesní voda Energetický průmysl 2008 Demi voda pro turbínu, elektrárna, 2 x reverzní osmóza, úprava vody pro energetiku
Siemens s.r.o., Psychiatrická léčebna, Kosmonosy Pitná voda Municipální sféra 2007 Dodávka a zprovoznění technologie pro využití vody z vrtu v areálu PLK odželezňování pitné vody, výkon 10 m3/h.
Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2007 Demivoda pro oplach skel pro automobily, druhá stanice reverzní osmózy, sériový i paralelní provoz, 10 000 l/h.
DEKONTA a.s., SETUZA Ústí nad Labem Odpadní voda Municipální sféra 2007 Úprava kontaminované podzemní vody pod skládkou nebezpečných odpadů. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 20 m3/den.
ČEZ, a.s., elektrárna Tisová Procesní voda Energetický průmysl 2007 Rekonstrukce demineralizace průtok: 240 m3/h,výkon: 5.760.000 l/d.
SigmaInvest SCOP Irák Procesní voda Rafinérie 2006 Změkčení, reverzní osmoza + dočišťovací ionexová demilinka, balená jednotky včetně nádrží, potrubního propojení a podpěrných konstrukcí.
SHOWA Aluminium Czech, s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2006 Dekarbonizace, reverzní osmoza, 2x směsné filtry průměr 927mm, 2x 700 l ionexu před RO.
Obec Třebotov Pitná voda Municipální sféra 2006 Výroba pitné vody (odstraňování dusičnanů RO); 16 m3/h.
ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2006 II. etapa – úprava kondenzátu a napájecí nádrže, nový řídící systém Siemens .
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2006 Rozšíření LUV - instalace ÚV sterilizace – likvidace clostrídia perfingens v pitné vodě.