VWS MEMSEP s.r.o.

Společnost VWS MEMSEP s.r.o. je česká technologická společnost, působící od roku 1991 v oblasti
úpravy vody a čištění odpadních vod. Od roku 2006 jsme členem mezinárodní skupiny Veolia.
Poskytujeme širokou škálu technických řešení od optimalizací a intenzifikací existujících procesů, přes
komplexní rekonstrukce až po projekty na zelené louce. Portfolio našich služeb sahá od zpracování
studií technologických řešení až po realizace rozsáhlých projektů na klíč, a to jak v municipálním, tak
i průmyslovém prostředí. Nabízíme celou řadu technologií pro zařízení na úpravu vody a čištění
odpadních vod a jsme schopní společně se zákazníkem definovat optimální řešení s ohledem na jeho
technické, provozní a ekonomické požadavky.
Při naší činnosti se spoléháme na bohaté zkušenosti projektantů, procesních inženýrů, projektových
manažerů a dalších podpůrných profesí v rámci naší společnosti. V rámci skupiny Veolia využíváme
excelentní globální know-how s podporou specializovaných kompetenčních center z celého světa,
díky čemuž můžeme definovat nejlepší možné řešení a nabízet nejvhodnější technologie s využitím
nejnovějších výsledků výzkumu a testování technologických procesů.
Naším cílem je nabídnout všem zákazníkům vhodná řešení vyhovující jejich potřebám a požadavkům.
Služby v oblasti úpravy vody a čištění odpadních vod poskytujeme s vědomím společenské
odpovědnosti a s ohledem na minimalizaci environmentální zátěže ve všech fázích životního cyklu.
Veškeré činnosti naší společnosti jsou v souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje a zároveň se
snahou o co nejprogresivnější a ekologicky nejčistší řešení.
Našich cílů dosahujeme s ohledem na firemní hodnoty, mezi něž řadíme potřeby zákazníka,
prvotřídní technické provedení, inovace a odpovědnost.