Naše společnost

VWS MEMSEP s.r.o. Společnost VWS MEMSEP s.r.o. je česká technologická společnost, působící od roku 1991 v oblastiúpravy vody a čištění odpadních vod. Od roku 2006 jsme členem mezinárodní skupiny Veolia.Poskytujeme širokou škálu technických řešení od optimalizací a intenzifikací existujících proces…

Více informací

Vedení společnosti

Výkonný ředitel: Ing. Ivan PavlisObchodní ředitel: Ing. Michal HanáčekTechnický ředitel: Ing. Pravoslav LiškaŘeditel realizace: Ing. Milan OriabinecFinanční ředitelka: Ing. Zdeňka Kundrátková Statutární orgán: jednatel: Ing. Ivan Pavlisjednatel: Ing. Ivan Eis Organizační struktura:

Více informací

IMS - Certifikace

Model integrovaného systému managementu realizovaný a platný ve společnosti VWS MEMSEP s.r.o.je prostředkem k zajištění kvality a spolehlivosti při poskytování produktu/služby zákazníkovi. Je taképrostředkem k vytvoření podmínek pro plnění právních a jiných požadavků v oblasti ochranyživotního pros…

Více informací

Politiky

Environmentální politika Politika BOZP Politika kvality Politika společenské odpovědnosti

Více informací

Požadavky na dodavatele

Vedení společnosti VWS MEMSEP s.r.o. si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnostza vliv podnikatelských aktivit své organizace na okolí i na procesy uvnitř společnosti, a k tétoodpovědnosti se beze zbytku hlásí.Za hlavní oblasti společenské odpovědnosti považujeme odpovědnost za ochranu zdraví …

Více informací

Kariéra

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis v českém aanglickém jazyce na e-mail: irena.souckova@memsep.cz.V současné době nabízíme volné pozice: Projektant/projektantka - strojníMísto výkonu práce: PrahaSmluvní vztah: Smlouva na IČ nebo na dobu určitou 1 rok; poté možno…

Více informací

Zásady zpracování osobních údajů

1. ÚČEL DOKUMENTU Účelem tohoto dokumentu je promítnout povinnost stanovenou v čl. 13 (případně čl. 14) NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 9…

Více informací