Firma VWS MEMSEP poskytuje kompletní záruční a pozáruční servis na dodaná technologická
zařízení. Poskytujeme komplexní škálu služeb šitých na míru potřebám zákazníka. Naši kvalifikovaní
servisní technici provedou instalaci, ověření projektovaných parametrů i preventivní údržbu
dodávaných technologií. Naši technologové mohou pomocí vzdáleného přístupu k technologii
vyhodnocovat soulad měřených nebo vypočtených provozních parametrů s požadavky provozu,
odhalit včas negativní trendy, excesy a zjišťovat jejich možné příčiny navrhovat provozní opatření,
upozorňovat na možná rizika, poskytovat reporty či přímo nastavovat provozní parametry.
Nabízíme možnost výběru ze široké škály služeb podle aplikace, provozu a rozpočtu.
Typy služeb:

 • kontrola funkce a seřízení strojů a zařízení
 • výměna provozních náplní filtrů
 • výměna membrán a membránových elementů
 • chemické čištění, nápravné regenerace provozních hmot
 • dodávky náhradních dílů
 • příprava zařízení pro dlouhodobou odstávku a konzervaci
 • kontrola chemického režimu
 • technická pomoc při poruchách a haváriích
 • vzdálená kontrola provozu zařízení
Přínos našich servisních služeb:
 • maximalizovat výkon a životnost systému
 • splnění požadavků na kvalitu a množství vody
 • optimalizace provozních nákladů
 • zabránění nákladnému přerušení provozu