Společnost VWS MEMSEP respektuje a plně se hlásí k hodnotám a principům v oblasti společenské
odpovědnosti a udržitelného rozvoje formulovaným a platným pro celou skupinu Veolia:

 • odpovědnost
 • solidarita
 • respekt
 • inovace
 • orientace na zákazníka

Společnost Veolia rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma, což znamená, že do své
firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a
napomáhají k celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které Veolia působí.
Společnost VWS MEMSEP s.r.o. se řídí pravidly chování přijatými ve skupině Veolia, která platí pro
všechny zaměstnance při plnění jejich povinností na všech úrovních řízení v oblastech:
 • Dodržování právních předpisů
 • Boj proti korupci
 • Předcházení střetu zájmů
 • Etika v oblasti financí a účetnictví
 • Mlčenlivost
 • Bezpečnost