Reference - odpadní voda

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Zakázka / objednatel Aplikace Zákaznický segment Rok realizace Popis technologie
ÚČOV Praha, Sdružení DWP Odpadní voda Municipální sféra 2018 Chemická dezodorizace vzduchu z ÚČOV 74 200 m3/h
Devro s.r.o. intenzifikace čistícího procesu Odpadní voda Potravinářský průmysl 2017 Neutralizace odpadních vod, kalové hospodářství, chemické hospodářství, přečerpávací stanice předčištěné vody, dezodorizace na biofiltrech
Obec Tatenice Odpadní voda Municipální sféra 2015 ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov, 2250 EO.
MEGA a.s. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Odparka Evaled PC R 150v3 FF
SADE Arménie Odpadní voda Municipální sféra 2015 Biologická aktivační ČOV AS - VARIOcomp, 7,5-15 m3/den.
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody pro vypouštění do vodoteče – čiření ACTIFLO 350 m3/h.
ENVITES, a.s., Brno - závod AUDEJAS Litva Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody z textilní výroby 20 m3/h;
Město Hostomice Odpadní voda Municipální sféra 2015 Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice, nová ČOV Radouš 2x1700 EO.
ATS/ EREN Modern Karton, Turecko Odpadní voda Papírenský průmysl 2014 Dodávka alkalického čiření Multiflo softening 3 x 233 m3/h (předpoklad 7/2014) – 1. stupeň čistírny pro opětovné použití odpadních vod zpět do provozu – papírna.
Obec Konárovice Odpadní voda Municipální sféra 2013 Kanalizace a ČOV Konárovice
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. Odpadní voda Automobilový průmysl 2012 Čištění oplachové vody z mořírny hliníkových výlisků - recyklace. Neutralizace a zahuštění. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 2 m3/h
Pivovar Svijany a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2012 Rekonstrukce mechanického předčištění, doplnění ČOV o anaerobní stupeň EGSB, rekonstrukce biologické linky (aktivace + nová dosazovací nádrž). Návrhový průtok 700 m3/den (max 900 m3/den), nová kapacita ČOV 80 000 EO. ČOV vybavena plynovým hospodářstvím s výrobou el. energie na kogeneračních jednotkách.
Ing. Vladimír Polonský - LERO, ČOV Nupaky Odpadní voda Municipální sféra 2010 Rekonstrukce jedné biologické linky ČOV Nupaky, zvýšení kapacity z 530 EO na 930 EO pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Realizace 2010.
KUNST, spol. s r.o., VaK Hradec Králové, a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2010 Denitrifikace odpadních vod technologií Biostyr®
TPK, spol. s r.o., Mlékárna Hodonín Odpadní voda Potravinářský průmysl 2010 Předčištění průmyslových odpadních vod
DEKONTA a.s., SETUZA Ústí nad Labem Odpadní voda Municipální sféra 2007 Úprava kontaminované podzemní vody pod skládkou nebezpečných odpadů. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 20 m3/den.