Model integrovaného systému managementu realizovaný a platný ve společnosti VWS MEMSEP s.r.o.
je prostředkem k zajištění kvality a spolehlivosti při poskytování produktu/služby zákazníkovi. Je také
prostředkem k vytvoření podmínek pro plnění právních a jiných požadavků v oblasti ochrany
životního prostředí, pro prevenci znečišťování a zároveň ke splnění požadavků na bezpečnost práce a
provozu. Integrovaný systém managementu (IMS) zahrnuje systém managementu kvality (QMS),
který je ve společnosti aplikován od roku 2000 a v současné době splňuje požadavky normy ČSN EN
ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu (EMS), který je ve společnosti aplikován od
roku 2007 a splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, systém managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (SMS), který je ve společnosti aplikován od roku 2010 a splňuje požadavky
normy ČSN ISO 45001:2018 a systém společenské odpovědnosti (CSR), který byl aplikován v roce 2016
a je v souladu s požadavky normy IQ NET SR10:2015. Všechny uvedené systémy jsou odrazem
jednotlivých politik, které společnost přijala a které tvoří rámec
všech jejích podnikatelských aktivit.

Rozsah IMS


Do integrovaného systému managementu je zahrnut jak stálý provoz v sídle společnosti
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, tak jednotlivé lokality realizace zakázek prováděných v rámci
následujících zakázkových činností

  • Realizace investičních celků pro úpravu a dopravu vody, odpadních vod a technologických roztoků včetně projekční, inženýrské a stavební činnosti
  • Návrh a vývoj, výroba, montáž a rekonstrukce linek a jejich komponent pro úpravu a dopravu vody, odpadních vod a technologických roztoků
  • Prodej zařízení, komponent a provozních hmot pro úpravu a dopravu vody, odpadních vod a technologických roztoků
  • Servis linek, zařízení a komponent pro úpravu a dopravu vody, odpadních vod a technologických roztoků
  • Poradenství v oblasti úpravy a dopravy vody, odpadních voda a technologických roztoků


Tyto zakázkové činnosti jsou realizovány prostřednictvím hlavních procesů ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY a REALIZACE
ZAKÁZKY
a průřezového procesu NÁVRH A VÝVOJ, jehož prvky se uplatňují v rámci obou hlavních procesů.

Certifikáty pro jednotlivé systémy


S výjimkou systému společenské zodpovědnosti jsou všechny uvedené systémy certifikovány a
podléhají pravidelnému dozoru a recertifikaci. Platné certifikáty v českém jazyce jsou k prohlédnutí a
stažení zde.

Přezkoumání integrovaného systému managementu


Výstupy z přezkoumání integrovaného systému managementu jsou dostupné u představitele vedení
pro IMS v sídle společnosti. V případě zájmu o nahlédnutí do výstupů z přezkoumání IMS za účelem
konzultace a komunikace nás prosím kontaktujte na adrese vwsmemsep@memsep.cz