Největší veletrh pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra PLUS na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava opět přilákal tisíce mladých lidí. Personalisté firmy Veolia Energie ČR na něm představili aktuálně nabízené pracovní pozice ve skupině a témata diplomových prací i letních placených projektů.

Datum zveřejnění:
Veolia Energie ČR se představila na veletrhu práce v Ostravě
Největší veletrh pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra PLUS na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava opět přilákal tisíce mladých lidí. Personalisté firmy Veolia Energie ČR na něm představili aktuálně nabízené pracovní pozice ve skupině a témata diplomových prací i letních placených projektů.

Kariera_plus


U stánků více než stovky firem si mohli v úterý 12. 3. studenti, ale i ostatní příchozí, najít stáž či praxi nebo také rovnou zaměstnání. „My jsme nabízeli několik aktuálních pracovních pozic, témata diplomových prací a placenou formu spolupráce na vybraných provozech, které říkáme letní projekty. Dále jsme prezentovali aktivity společnosti formou bannerů, letáků a krátkých videí,“ popsala Erika Prudilová, specialistka lidských zdrojů z firmy Veolia Energie ČR.
Kromě personalistů byl na veletrhu také zástupce obchodního útvaru, který odpovídal na dotazy technického charakteru. Díky rozlišení stánků podle oborů měli studenti letos jednodušší orientaci mezi firmami. „K našemu stánku mířili ve velké míře studenti fakulty strojní, především katedry energetiky. Oproti předchozím ročníkům jsme letos zaznamenali velký zájem zahraničních studentů,“ dodala Erika Prudilová.
Veolia Energie ČR se účastní veletrhu Kariéra PLUS pravidelně od jeho vzniku. S univerzitou je však v kontaktu celoročně, a tak vyučující mohou průběžně informovat studenty o úspěšných dokončených projektech a společných aktivitách. Od roku 2010 s firmou Veolia Energie ČR spolupracovala na odborných projektech, bakalářských a diplomových pracích už více než stovka vysokoškolských studentů. „Veletrh Kariéra PLUS je oblíbený a hojně navštěvovaný. Účast na něm považujeme za dobrou příležitost k navázání konkrétních spoluprací se studenty, ale také za možnost prostřednictvím neformálních rozhovorů zjistit jejich potřeby a postřehy,“ zhodnotila Erika Prudilová.