Stávající systém centrálního zásobování teplem vůči alternativním zdrojům vytápění panelových a bytových domů patří v Havířově v poslední době k velmi aktuálním a diskutovaným otázkám.

Datum zveřejnění:
Seminář v Havířově na téma Alternativní zdroje vytápění
Stávající systém centrálního zásobování teplem vůči alternativním zdrojům vytápění panelových a bytových domů patří v Havířově v poslední době k velmi aktuálním a diskutovaným otázkám.
I proto stávající výrobce dálkového tepla – společnost Veolia Energie ČR a jeho dodavatel – Havířovská teplárenská – pořádaly ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR a Asociací dodavatelů tepla a technologií pro občany Havířova dva semináře. Přednášejícími na seminářích byli odborníci z oboru teplárenství, kteří místním lidem vysvětlovali veškerá úskalí související s instalací tepelných čerpadel. Ze všech přednášek byly vybrány ty nejzajímavější a z nich bylo vytvořeno krátké video. To je vám k dispozici zde.