Datum zveřejnění:

Memsep rozšiřuje porfólio nabízených služeb o technologii elektrochlorace! Jedná se o unikátní technologii, která je v principu i v rámci použití velmi jednoduchá a zároveň aplikovatelná v mnoha odvětvích průmyslu.
K výrobě jsou potřeba pouze voda, sůl a energie. Sůl a voda vytvoří nasycený roztok (solanka), který protéká přes elektrolytickou celu → tím vzniká desinfekční roztok NaClO nebo roztok směsných oxidantů (MOS – mixed oxidant solution).
Obecná rovnice procesu: NaCl+ H2O + 2e- = NaClO+ H2
TECHNILOGIE_PRINCIP
Seznam zařízení MIOX a ClorTec je uveden v přehledné Brožuře produktů, která obsahuje bližší specifikaci generátorů v závislosti na požadovaných výkonech.

Vault system