V rámci těchto zakázek jsou navrhována a realizována komplexní řešení včetně projektové
dokumentace, ověření garantovaných parametrů a poskytnutí procesních záruk. Pro tyto projekty
jsou využívány především produkty a technologie na úpravu procesních a odpadních vod vyvinuté a
provozně ověřené v rámci skupiny Veolia. Společně se zákazníkem hledáme optimální řešení, které
skloubí požadavek minimálního dopadu na životní prostředí při realizaci zakázky i následném provozu
technologických zařízení (volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na
vodu, uhlíková stopa) s požadavkem na přijatelné investiční a provozní náklady, a zároveň zajistí
bezpečnost provozu a eliminaci provozních rizik.
Cílovou skupinou jsou zákazníci zejména v průmyslové sféře na území České republiky a Slovenska.
V rámci takové zakázky zajistíme a provedeme:

 • Posouzení stávajícího stavu technických a technologických zařízení
 • Analýzu potřeb zákazníka
 • Výběr optimální technologie
 • Ekonomické a provozní srovnání jednotlivých technologií
 • Zpracování projektové dokumentace potřebné pro různé etapy přípravy a realizace zakázky
 • Návrh a realizaci systému měření a řízení včetně implementace do systému zákazníka
 • Vedení zakázky a řízení subdodavatelů
 • Zajištění výroby a přejímky zařízení u výrobců (FAT)
 • Zajištění výstavby a montáže
 • Uvedení do provozu, zkoušky, garanční provoz (ověření projektovaných parametrů)
 • Zaškolení obsluhy
 • Další služby jako vzdálený monitoring provozu, pozáruční servis

Do tohoto typu zakázkové činnosti spadají i veřejné zakázky v municipální i průmyslové sféře
soutěžené podle předem schválené projektové dokumentace, ve kterých je možné využít vlastní
ověřená technická řešení.
Cílovými zákazníky jsou pak veřejné subjekty či stavební společnosti a v neposlední řadě projektové
organizace, které jsou pověřovány zpracováním předprojektových studií nebo žádostí o poskytnutí
dotací.