Společnost VWS MEMSEP nabízí celou řadu typových technologií pro úpravu vody pro průmyslové
zákazníky. Díky naší komplexní nabídce poskytujeme pro úpravu zdrojové vody různé výsledné kvality
řešení uzpůsobené specifickým potřebám zákazníka (filtrace, změkčení vody, reverzní osmóza,
ultrafiltrace, ionexová deionizace nebo demineralizace, elektrodeionizace, multi-technologické
systémy, čiření, flotace, odpařování, UV dezinfekce), a to pro nejrůznější využití – procesní vody,
napájecí vody pro energetická zařízení a chladicí okruhy, čisté a velmi čisté vody pro zdravotnictví,
farmacii nebo mikroelektroniku.
V rámci této činnosti nabízíme a dodáváme:
Standardní kompaktní jednotky na úpravu vody

 • Různé výkonové řady a provedení
 • Systémy sestavené a vybavené podle specifických požadavků zákazníka na materiálové provedení a úroveň řízení
 • Výroba zařízení a rozsah výrobní dokumentace podle požadavků různých standardů (ISO, GAMP, ISPE, USP, PhEur apod.)
 • Dodávka komponent a spotřebního materiálu
 • Dodávka náhradních dílů po dobu životnosti zařízení


Z široké škály kompaktních výrobků konstruovaných pro jednoduchou instalaci a zprovoznění („plug
and play“) nabízíme např.:


Provozní hmoty a separační elementy pro membránové technologie

 • Ionexové hmoty různých výrobců (DOW, Purolite, LANXESS)
 • Náplně multimédia filtrů (štěrk, písek, GAU, PAU, přírodní i preparované filtrační materiály)
 • Elementy MF/UF/NF/RO/MBR různých výrobců (DOW, HYDRANAUTICS, INGE, PENTAIR, SUEZ, Toray) a různého konstrukčního řešení (spirálně vinuté, dutá vlákna, deskové)
 • Příslušenství k membránám


Chemikálie

 • Chemické přípravky vyráběné a distribuované pod obchodním názvem HYDREX™ pomáhají klientům optimalizovat náklady na úpravu vody i náklady na provoz a údržbu zařízení, snižovat spotřebu chemických přípravků i množství chemikálií nebo reakčních produktů vypouštěných do životního prostředí.
 • ŘADA 1000 – chemikálie pro komplexní úpravu kotelní vody, např. Hydrex 1375 nebo Hydrex 1416
 • ŘADA 2000 – úprava vody v uzavřených a otevřených chladicích okruzích, např. Hydrex 2119 nebo Hydrex 2221
 • ŘADA 3000 – chemie pro výrobu pitné vody, např. Hydrex 3411 nebo Hydrex 3531
 • ŘADA 4000 – efektivní přípravky na zabránění úsad v membránových procesech, např. Hydrex 4102 nebo Hydrex 4501
 • ŘADA 5000 – průmyslové přípravky pro čištění zásobníků a nápravné regenerace ionexů, např. Hydrex 5101 nebo Hydrex 5212
 • ŘADA 6000 – přípravky pro čištění odpadních vod (koagulanty, flokulanty a odpěňovače), např. Hydrex 6536 nebo Hydrex 6800
 • ŘADA 7000 – biocidní látky včetně ochrany proti Legionelle, např. Hydrex 7310 nebo Hydrex 7611
 • ŘADA 8000 + 9000 – speciální chemie pro ošetření kovových povrchů, eliminaci zápachu nebo prašnost aj.
 • Pro monitorování nebo kontrolu chemických režimů zajistíme dodávku nebo zapůjčení monitorovacích přístrojů


Laboratorní systémy Elga

 • Elga je renomovaný výrobce systémů na přípravu laboratorní vody s více jak 85letou letou historií. Voda je v laboratoři používána pro mnoho různých aplikací. Je důležité mít zdroj vody správného stupně kvality, tak aby vyhovovala používaným postupům a zařízením. Proto poskytujeme nejúčinnější řešení pro úpravu vody přizpůsobené specifickým potřebám laboratoří.
 • Dodáváme řešení vhodné pro všechny typy laboratoří a zdravotnických zařízení
 1. PURELAB - systém čištění vody pro každou laboratoř

PURELAB Quest (NOVINKA!) je navržen i s ohledem k životnímu prostředí, je vyroben z více než 85% recyklovaného materiálu

 1. CENTRA - systém čištění vody pro centrální laboratoře
 2. MEDICA - systém čištění vody pro klinickou diagnostiku
 3. BIOPURE - systém čištění vody pro zdravotnická zařízení


On-site generátory roztoku NaClO a MOS (mixed oxidants)
Společnost DeNora je světově uznávaným výrobcem technologie na výrobu desinfekčního roztoku pomocí on-site generátorů. Principem výroby je průchod nasyceného solného roztoku přes elektrolytickou celu za vzniku NaClO nebo MOS (NaClO + H2O2). Tento jednoduchý systém, kde je zapotřebí pouze voda, sůl a energie, umožňuje aplikace v mnoha oblastech: pitná a odpadní voda, bazénová desinfekce, úprava a čištění mořské vody, aj.
Poskytujeme návrhy vhodných řešení a dodáváme na míru systémy MIOX a ClorTec:

 • Generátor MIOX 2 - On-Site Chemický Generátor – FAC: 4,000 ± 1,000 mg/L
 • Generátor ClorTec 25 - On-site Generátor chlornanu sodného – FAC: 0,8 ± 0,050 mg/L

Proč volit on-site generátory?
Bezpečnost, ekonomičnost, nízká uhlíková stopa!

 • Eliminuje přepravu a uskladnění nebezpečných chemikálií
 • Bezpečný provoz s jednoduchým provozováním a minimální údržbou
 • Minimalizuje vznik vedlejších produktů chlorace
 • Konzistentní kvalita produktu
 • Eliminuje možnost přechlorování
 • 1 kamion soli nahradí 4 kamiony komerčního bělidla - snížení emisí uhlíku a spotřeby paliva
 • Eliminuje potřebu nerecyklovatelných nádob na nebezpečné chemikálie
 • Nejsou požadovány žádné ochranné pomůcky


Servis a podpora pro průmyslová řešení
Pro námi dodávaná zařízení a chemikálie zajišťujeme na základě uzavřených dlouhodobých servisních
smluv či ad hoc objednávek

 • Pravidelný monitoring, kontrolu stavu a správné funkce zařízení, údržbu, výměnu nebo regeneraci provozních hmot, výměnu separačních elementů
 • Výměnu spotřebního materiálu a instalaci náhradních dílů
 • Podporu při návrhu konfigurace zařízení, návrhu nebo ověření provozních parametrů, projekci kvalitativních parametrů pro konkrétní podmínky výpočetních programů (např. IMSDesign, Wave/ROSA/CADIX, LewaPlus)
 • Výpočet dávek a spotřeb korekčních chemikálií, výpočty provozních nákladů
 • Kontrolu a vyhodnocení chemických režimů, pravidelné nastavení, návrh opatření


Pronájem mobilních jednotek úpravy vody
Pomocí mobilních jednotek úpravy vody jsme schopni
zajistit dodávku vody v požadovaném množství a kvalitě pro plánované nebo nouzové provozní
situace pro různé zdrojové vody. K dispozici máme širokou škálu mobilních technologií na úpravu a
čištění vody jako je multimediální filtrace, číření, změkčení, ultrafiltrace, reverzní osmóza,
elektrodeionizace, ionexové technologie, membránové odplynění, flotace, MBR, MBBR a odpařování.
ELGA