Memsep rozšiřuje porfólio nabízených služeb o technologii elektrochlorace

Memsep rozšiřuje porfólio nabízených služeb o technologii elektrochlorace! Jedná se o unikátní technologii, která je v principu i v rámci použití velmi jednoduchá a zároveň aplikovatelná v mnoha odvětvích průmyslu.

K výrobě jsou potřeba pouze voda, sůl a energie. Sůl a voda vytvoří nasycený roztok (solanka), který protéká přes elektrolytickou celu → tím vzniká desinfekční roztok NaClO nebo roztok směsných oxidantů (MOS – mixed oxidant solution).

Obecná rovnice procesu:  NaCl+ H2O  + 2e- = NaClO+ H2
 

Seznam zařízení MIOX a ClorTec je uveden v přehledné Brožuře produktů, která obsahuje bližší specifikaci generátorů v závislosti na požadovaných výkonech.