MEMSEP přijat za člena České membránové platformy.

Dne 27.8.2020 byla naše společnost přijata za člena spolku České membránové platformy

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.