Kompletní seznam referencí

Zakázka / objednatel Aplikace Zákaznický segment Rok realizace Popis technologie
SCIMED Biotechnologies Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2019 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
Spolchemie a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2018 Prodej iontoměničů, DOWEX
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané Procesní voda Farmaceutický průmysl 2018 Výměna CEDI jednotky v zařízení Quatro
Mediap Procesní voda Potravinářský průmysl 2018 Příprava čištěné vody podle lékopisu CENTRA R200 + DI cylinder, 200 l/h
Orgrez Laboratorní voda Energetický průmysl 2018 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5
Idiada Laboratorní voda Automobilový průmysl 2018 Příprava čištěné vody Chorus 2 RO/DI, 20 l/h
Unipetrol Laboratorní voda Chemický průmysl 2018 Příprava analyticky čisté vody Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h
ÚČOV Praha, Sdružení DWP Odpadní voda Municipální sféra 2018 Chemická dezodorizace vzduchu z ÚČOV 74 200 m3/h
Veolia Energie Kolín, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2018 Úprava topného vratného kondenzátu 2x50 m3/h, katexové a směsné filtry s rekuperací tepla
TAMERO INVEST s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2017 Výměna katexů Dowex
DEZA a.s., Valašské Meziříčí Procesní voda Chemický průmysl 2017 Výměna iontoměničů Dovex Upcore včetně inertu
Škoda Auto - Kvasiny Procesní voda Automobilový průmysl 2017 Výměna filtračních náplní pískových filtrů a výměna modulů reverzní osmózy
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017 Zdroj PW a WFI pro farmaceutické účely, QWFI=350 l/h, QPS=1385 Kg/h.
Devro s.r.o. intenzifikace čistícího procesu Odpadní voda Potravinářský průmysl 2017 Neutralizace odpadních vod, kalové hospodářství, chemické hospodářství, přečerpávací stanice předčištěné vody, dezodorizace na biofiltrech
Ferring Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ RO/UV/EDI, IQ/OQ
ÚJV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2017 Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical
Heineken, Pivovar Krušovice Pitná voda Potravinářský průmysl 2017 Odstranění železa, manganu na pískové filtraci, demineralizace na RO 83 m3/h
PVK (ÚČOV) Laboratorní voda Analytické laboratoře 2017 Příprava čisté a ultračisté vody Purelab Chorus 3 - 30l/h + Purelab Chorus 1 Analytical
Ostrovská teplárenská Procesní voda Energetický průmysl 2017 Dodávka Hydrex, Ošetření vody v teplovodu dle ČSN 07 7401, Hydrex 1908, balení sud 220 kg
Continental Laboratorní voda Automobilový průmysl 2017 Příprava čištěné vody Medica R 15 l/h
ČKD DIZ, ZEVO Chotíkov Procesní voda Energetický průmysl 2016 Dechlorace + změkčení 3 x 7 m3/h, reverzní osmóza 3 x 6 m3/h, vakuové odplynění a elektrodeionizace 2 x 6~12 m3/h
Lučební závody Draslovka a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2016 Rekonstrukce úpravny vody, filtrace a ultrafiltrace 30 m3/hod brutto. ultrafiltrátu při CHSK do 10mg/l vstupní vody.
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2016 Úprava kondenzátu pro nový blok na směsných ionexových filtrech 1200 m3/h včetně předřazené filtrace na katexových filtrech a neutralizace odpadních vod z regenerace.
Alexinskaya, teplárna Quadra TDK-4 Procesní voda Energetický průmysl 2016 Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1, 2x 40m3/h - včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel).
SZÚ Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Fyziologický ústav AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 1
FN KV Transfúzní odd. Laboratorní voda Zdravotnictví 2016 Příprava čištěné vody Micra
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2016 Příprava vody pro biochemickou laboratoř 2x Medica EDI 120 l/h, zásobní systém CENTRA RDS, cirkulační rozvod vody IR svařování, záložní rozvod vody
Henniges Laboratorní voda Automobilový průmysl 2016 Příprava čištěné vody Purelab Option R 30 l/h
Obec Tatenice Odpadní voda Municipální sféra 2015 ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov, 2250 EO.
BIOCEV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava analyticky čisté vody Micra
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava vody bez endotoxinů pro plicní oddělení Biopure 7 l/h
TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2015 Výměna iontoměničů pro demilinku A zn. Dowex UPCORE
Paper mill Goznak, Krasnokamsk, Rusko, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Papírenský průmysl 2015 Změkčovací stanice, 100 m3/h, s ochozem 0~200 m3/h.
SADE Arménie Odpadní voda Municipální sféra 2015 Biologická aktivační ČOV AS - VARIOcomp, 7,5-15 m3/den.
Imuna Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Classic UV, IQ/OQ
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
Elektroprojekta Rožnov Procesní voda Stavebnictví 2015 PW o výkonu 0,1 m3/h, změkčení, RO, nádrž permeátu, UV záření, neregenerovatelné mixed bedy, mikrofiltr Pall
ENERGY, SETUZA Ústí nad Labem Procesní voda Energetický průmysl 2015 Koagulační filtrace, ultrafiltrace 3x45 m3/h, reverzní osmóza a elektrodeionizace, výstup 3 x 30 m3/h, zahuštění kalů.
Rakona Laboratorní voda Chemický průmysl 2015 Příprava analyticky čisté vody 3x Purelab Option R 7 l/h
GMProjekt, IMUNA Farm, Šarišské Michalany, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015 Zdroje PW, WFI+PS + změkčovací filtr.
Vemodia Laboratorní voda Analytické laboratoře 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Pitná voda Municipální sféra 2015 Rekonstrukce technologické linky na výrobu pitné vody 140 l/s. Flokulace a sedimentace, filtrace, kalové hospodářství
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody pro vypouštění do vodoteče – čiření ACTIFLO 350 m3/h.
Nemocnice Frýdek-Místek, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2015 SIRION MAXI RO 14-750 EP
MEGA a.s. Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Odparka Evaled PC R 150v3 FF
Latecoere Laboratorní voda Letecký průmysl 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 7 + Purelab Flex 3
Metrostav a.s., Statutární město Plzeň Pitná voda Municipální sféra 2015 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň, proozní část ozonizace a UV lampy, včetně elektro, MaR.
GENVIA Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
GMProject Thermofisher, MP Klasik, Opava Procesní voda Železářský a ocelářský průmysl 2015 Zdroj vody pro injekce a čisté páry PSME 100_20_3_E, zdroj PW CENTRA R 200
ENVITES, a.s., Brno - závod AUDEJAS Litva Odpadní voda Chemický průmysl 2015 Úprava odpadní vody z textilní výroby 20 m3/h;
Pharservice Rusko, Jekatěrinburg Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015 IONPRO LX-2, 500 l/h
FN Plzeň Ústav lékařské genetiky Laboratorní voda Zdravotnictví 2015 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
ZČU Plzeň Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015 Příprava čištěné vody Purelab Option S 15 l/h
Město Hostomice Odpadní voda Municipální sféra 2015 Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice, nová ČOV Radouš 2x1700 EO.
MUBEA Procesní voda Automobilový průmysl 2015 RO voda Purelab Prima 15 l/h
Česká sbírka mikroorganizmů Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
IKEM Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
LF MU Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 15 l/h
FN KV Ústav soudního lékařství Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
RECETOX Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 4
SEQme Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
FN KV Patologie Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody Micra
JE Dukovany Laboratorní voda Energetický průmysl 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 6
TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2014 Výměna iontoměničů pro demilinku B,C. zn. Dowex UPCORE
Fresenius Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe Procesní voda Energetický průmysl 2014 Chlazení vratného teplárenského kondenzátu 150 m3/h a jeho jemná filtrace; dávkování čpavku do sání KČ.
FN Hradec Králové Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Medica EDI 120 l/h
Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5
Smith Medical Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h + Purelab Flex 1, IQ/OQ
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2014 Výměna požárních čerpadel o výkonu 800 + 80 m3/h
ATS/ EREN Modern Karton, Turecko Odpadní voda Papírenský průmysl 2014 Dodávka alkalického čiření Multiflo softening 3 x 233 m3/h (předpoklad 7/2014) – 1. stupeň čistírny pro opětovné použití odpadních vod zpět do provozu – papírna.
Laboratoř Forenzní Genetiky Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014 Příprava ultračisté vody
Devro s.r.o. Pitná voda Potravinářský průmysl 2014 Instalace druhého UV reaktoru pro průtok vody 145,5 m3/h v provozu úpravy vody DEVRO. UV systém WEDECO Spektron 350e.
TEVA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Pulse 20 l/h, IQ/OQ
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014 Zdroje PW, WFI+PS
FN Olomouc Lékárna Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Medica EDI 120 l/hod, cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
FN Motol Laboratorní voda Zdravotnictví 2014 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h
Stachema Laboratorní voda Chemický průmysl 2014 Příprava čištěné vody Purelab Chorus RO/DI 20 l/h
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013 Boční úprava chladicí oběhové vody – čiření ACTIFLO 300 m3/h.
Biopharma Solutions CZ Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h, IQ/OQ
Nemocnice Vsetín, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2013 RO-midi 10-200EP
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Dávkování chemie do chladícího okruhu, úpravy stávající CHUV.
Synthesia a.s., LOVOCHEMIE Lovosice Procesní voda Chemický průmysl 2013 Systém na výrobu vysoce čištěné vody dle Českého lékopisu (Highly Purified Water dle European Pharmacopoeia a dle amerického lékopisu USP), IONPRO LX-4 18
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Zahuštění kalů 15-21 m3/h
Masarykův onkologický ústav Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava analyticky čisté a ultračisté vody 3x Purelab Pulse 10 l/hod + 3x Purelab Flex 2 + 3x Purelab Flex 1
ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013 Čiření chladící vody 2 x 400 m3/h (max. 2 x 500 m3/h)
Fakulta vojenského zdravotnictví Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013 1/VEOLIA QUATTRO 2000 zdroj voda čištěná PW 2/VEOLIA POLARIS MED 750 4S zdroj voda pro injekce WFI 3/VEOLIA POLARIS CSG 1500 zdroj čisté páry PS
Lukoil Energo/TGK-8, Astrakhan, Rusko, Aquaton Anlagenbau GmbH Procesní voda Energetický průmysl 2013 Dodávka technologického zařízení na čištění vody 3x160 m3/h včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel), uvedení zařízení do provozu a vyškolení obsluhy a údržby zákazníka
Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h
Obec Konárovice Odpadní voda Municipální sféra 2013 Kanalizace a ČOV Konárovice
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013 Úprava napájecí demineralizované vody, stanice RO 30m3/h, úprava napájecí DEMI vody pro výrobní energetické bloky v objektu CHÚV
Oblastní nemocnice Kolín Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava čištěné vody Purelab Option S 7 l/hod
ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Mostiště Pitná voda Municipální sféra 2013 Linka flotace surové vody, 127 l/s.
DALKIA Česká republika, a.s. , Nová Karolína CZCH - CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2013 Reverzní osmóza 2 x 12 m3/h, boční filtrace 116 m3/h, dávkování Hydrex do chladicího okruhu
VŠCHT Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2013 Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical
Teplárna Domoradice, VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2013 Stanice reverzní osmózy 2 x 6 m3/h
Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná - Chlad důl TČA Procesní voda Energetický průmysl 2013 Čiření Actiflo® 40~80 m3/h
Nemocnice Strakonice Laboratorní voda Zdravotnictví 2013 Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h
Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012 Boční filtrace na sítovém filtru
TSCHEREPOWETZ, teplárna Gazpromenergoholding OGK-2 Procesní voda Energetický průmysl 2012 Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1 včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž
Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012 Reverzní osmóza + chemické ošetření chladicí a ledové vody
Elektrárna Nyagan GRES, Rusko, Voronezh - Aqua Ltd. Procesní voda Energetický průmysl 2012 Čiření Actiflo® 1750 m3/h, zahuštění kalů.
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2012 Stanice RO 3x 45m3/h pro odstranění TOC dle VGB, paralelní nebo sériové zapojení se stávající demistanicí.
Dalkia - Romania, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Chemický průmysl 2012 Dávkování
Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2012 Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Procesní voda Zdravotnictví 2012 Sterilizátory MINI RO80 2x
SIBUR - Actiflo Procesní voda Chemický průmysl 2012 Čičení balená jednotka Actiflo APW-4, 300 m3/h, porjekt, dodávka uvedení do provozu
Imuna CZ s.r.o., areál Safina, Brno, PHAR SERVICE, a.s. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2012 Generátor ultračisté páry - POLARIS CSG/PPSG 150 E
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. Odpadní voda Automobilový průmysl 2012 Čištění oplachové vody z mořírny hliníkových výlisků - recyklace. Neutralizace a zahuštění. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 2 m3/h
Pivovar Rohozec, ESONIC a.s. Procesní voda Potravinářský průmysl 2012 Změkčení
Pivovar Svijany a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2012 Rekonstrukce mechanického předčištění, doplnění ČOV o anaerobní stupeň EGSB, rekonstrukce biologické linky (aktivace + nová dosazovací nádrž). Návrhový průtok 700 m3/den (max 900 m3/den), nová kapacita ČOV 80 000 EO. ČOV vybavena plynovým hospodářstvím s výrobou el. energie na kogeneračních jednotkách.
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Reverzní osmóza 2x 10 m3/h.
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Koagulační filtrace 2 x 40 m3/h, doplňková filtrace 2x 30 m3/h.
Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Koagulační filtrace, reverzní osmóza, změkčovací filtr
PENTA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2011 Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3
ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2011 Kompletní dodávka chemické úpravy vody („na zelené louce“): úprava vody pro chladicí okruh 1400 m3/h (Actiflo), předúprava vody pro demineralizaci 210 m3/h (Actiflo, post alkalizace, písková filtrace), Demineralizace 210 m3/h (reverzní osmóza 135 m3/h, demilinky 210 m3/h), úprava kondenzátů stávajících bloků 300 m3/h, úprava teplárenských kondenzátů na katexových filtrech 300 m3/h, finální úprava přídavné vody na směsných ionexových filtrech 210 m3/h, neutralizace odpadních vod, Pomocné chemické hospodářství (skladování chemikálií, dávkování, neutralizace)
ÚEM AVČR (Bioinova) Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011 Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Purelab Pulse 20 l/h + 350 l zásobník + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ
ÚMCH AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011 Příprava analyticky čisté a ultračisté vody
DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011 Doměkčení 25 m3/h.
Ing. Vladimír Polonský - LERO, ČOV Nupaky Odpadní voda Municipální sféra 2010 Rekonstrukce jedné biologické linky ČOV Nupaky, zvýšení kapacity z 530 EO na 930 EO pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Realizace 2010.
KUNST, spol. s r.o., VaK Hradec Králové, a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2010 Denitrifikace odpadních vod technologií Biostyr®
TPK, spol. s r.o., Mlékárna Hodonín Odpadní voda Potravinářský průmysl 2010 Předčištění průmyslových odpadních vod
Strojintex, DOME CZECH s.r.o. Procesní voda Stavebnictví 2010 Balená jednotka Midi RO 10-200 EP
VaTechWabag. Elektrárna Prunéřov Procesní voda Energetický průmysl 2010 Stanice RO 60m3/h, úprava vody CHÚV pro energetiku.
OJSC Zvenygorodka Cheese processing plant, BONGRAIN S.A. Procesní voda Potravinářský průmysl 2009 Kompletní linka - stroje a zařízení na čištění procesní vody v sýrárně. Odželeznění, filtrace, dílčí dekarbonizace na kyselém katexu, výkon 35 m3/h, IF-filtry.
Chemoprojekt a.s., Lovochemie Procesní voda Chemický průmysl 2009 Balená jednotka změkčení vody, výkon 8 m3/h
Metrostav Pitná voda Stavebnictví 2008 Dodávka kompletní technologie pro úpravu pitné vody. předúprava + reverzní osmóza.
OTV International, LM Veolia Water Systém, Myllykoski Continental Procesní voda Papírenský průmysl 2008 Papírna Myllykoski, Plattling (SRN) Demineralizace 150 m3/h, změkčování 1350 m3/h.
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008 Rozšíření LÚV na výkon 120m3/h.
ÚJV ŘEŽ, Balloki, Pákistán Procesní voda Energetický průmysl 2008 Demi voda pro turbínu, elektrárna, 2 x reverzní osmóza, úprava vody pro energetiku
Chemopetrol a.s., INTREL Pitná voda Chemický průmysl 2008 Čiření, filtrace, desinfekce. Realizace zařízení k výrobě užitkové vody na CHÚV na T 200. Průtok 80 m3/h, technologie: Actiflo + kompletní najetí technologie včetně elektro, MaR.
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008 Rozšíření kapacity ÚV.
ČEZ, a.s., elektrárna Tisová Procesní voda Energetický průmysl 2007 Rekonstrukce demineralizace průtok: 240 m3/h,výkon: 5.760.000 l/d.
DEKONTA a.s., SETUZA Ústí nad Labem Odpadní voda Municipální sféra 2007 Úprava kontaminované podzemní vody pod skládkou nebezpečných odpadů. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 20 m3/den.
Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2007 Demivoda pro oplach skel pro automobily, druhá stanice reverzní osmózy, sériový i paralelní provoz, 10 000 l/h.
Siemens s.r.o., Psychiatrická léčebna, Kosmonosy Pitná voda Municipální sféra 2007 Dodávka a zprovoznění technologie pro využití vody z vrtu v areálu PLK odželezňování pitné vody, výkon 10 m3/h.
SHOWA Aluminium Czech, s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2006 Dekarbonizace, reverzní osmoza, 2x směsné filtry průměr 927mm, 2x 700 l ionexu před RO.
SigmaInvest SCOP Irák Procesní voda Rafinérie 2006 Změkčení, reverzní osmoza + dočišťovací ionexová demilinka, balená jednotky včetně nádrží, potrubního propojení a podpěrných konstrukcí.
Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2006 Rozšíření LUV - instalace ÚV sterilizace – likvidace clostrídia perfingens v pitné vodě.
ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2006 II. etapa – úprava kondenzátu a napájecí nádrže, nový řídící systém Siemens .
Obec Třebotov Pitná voda Municipální sféra 2006 Výroba pitné vody (odstraňování dusičnanů RO); 16 m3/h.