Inspired by water

Mohlo by Vás zajímatFocus on

NewsFocus on

Focus on

VWS MEMSEP s.r.o. je partnerem společnosti  AWI pro ČR a SR. 

AWI je lídrem a specialistou  na optimalizaci provozu filtrů s náplní zrnitých materiálů. Firma AWI provádí návrh nových filtračních stanic a rekonstrukci, optimalizaci a modernizaci stávajících filtrů (filtrace vrstvou zrnitého materiálu) používaných při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod. 

AWI spolupracuje s projektanty úpravy vody, vlastníky a provozovateli úpraven vod od r. 1978 a mimo jiných společností spolupracuje i se skupinou Veolia. 

                                                           

                                     Drenážní systém Phoenix 

                     Optimalizace výkonu nových a stávajících filtrů

 

Drenážní systém je nejdůležitější pro filtry s náplní zrnitého materiálu. Bez ohledu na velikost filtru nebo uspořádání, je vyvážený průtok prací vody a vzduchu rozhodující pro dosažení maximální filtrační kapacity a prodloužení životnosti filtračního lože.

Drenážní systém Phoenix z nerezové oceli patří mezi nejmodernější systémy, které jsou v současné době k dispozici.

AWI zpracovává návrh optimálního řešení nových i rekonstrukce stávajících filtrů „na míru“, včetně hydraulického testování a zohlednění místních specifických faktorů ovlivňujících hydrauliku. 

Firma disponuje vlastním vývojovým a testovacím pracovištěm - AWI Hydraulic Research and Filter Media Technology Center. 

Drenážní systém je vhodný pro použití v nových i stávajících filtrech a byl využit při optimalizaci provozu u cca 2000 filtrů po celém světě. 

Výhody drenážního systému Phoenix:

 • Distribuce prací vody v rozmezí ± 3% průměrného průtoku filtrační plochou
 • Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu, a to i během současného praní vodou a  vzduchem
 • Systém je navržen na míru pro každou aplikaci, na rozdíl od jiných systémů, neexistují žádná omezení z hlediska délky jednotlivých větví
 • Extrémně nízký profil (až 76 mm)
 • Patentovaný výrobní proces, který zamezuje vzniku potencionálních míst úniku filtrační hmoty
 • Nevyžaduje použití podložné vrstvy
 • Nízké investiční náklady
 • Jednoduchá a rychlá montáž, levná instalace
 • Systém se instaluje na ploché dno čímž se snižují investiční náklady u nových filtrů a díky této konfiguraci je velmi vhodný v případě rekonstrukcí stávajících filtrů   

 

Actiflo®: the state of the Art Clarification Process

Actiflo® is a high-rate and compact water clarification process in which raw water is flocculated with microsand and polymer in a Turbomix™ draft tube reactor. The microsand enhances the formation of robust flocs and acts as ballast, significantly increasing their settling velocities. The unique characteristics of the resulting microsand ballasted flocs allow for clarifier designs with very short hydraulic residence times, high rise rates and extremely compact system footprints that are up to 50 times smaller than other clarification processes of similar capacity.

Municipal wastewater

Actiflo® can be used in all municipal wastewater treatment applications:

 • Primary Clarification: Before Activated Sludge Basins (AS), Biological Aerated Filters (BAF) or Moving Bed Biological Reactors (MBBR)
 • Secondary Clarification: After Activated Sludge whenever space is tight or not available for large footprint conventional secondary clarifiers, after MBBR or as secondary clarifier in BIOACTIFLO®
 • Tertiary Clarification: For effluent polishing and phosphorus precipitation. With up to >95% removal of total phosphorus and up to >99% removal of total suspended solids, Actiflo® performance exceeds most water quality discharge or reuse standards
 • Stormwater/Combined or Sanitary Sewer Overflow Treatment (CSO/SSO):
  - With its very short hydraulic residence time and quick treatment within few minutes, Actiflo® easily handles rapid raw water load and/or flow fluctuations.
  - It treats stormwater peak flows "online" as they occur with > 90% removal of total suspended solids and associated BOD & COD
  - Thanks to a solids pre-contact tank, BIOACTIFLO® treats CSOs according to US EPA discharge standards
  - Combined with downstream UV disinfection, Actiflo® treated effluents are compliant with most bathing and shellfish water directives.
 • Biofilter Backwash Water Treatment: Due to Actiflo®'s very short hydraulic residence time, biological sludge is unlikely to go septic; it is clarified extremely efficiently, with superior removal levels as compared with flotation.
 • Treatment of Trickling Filter effluents, in replacement of conventional clarifiers
 • Water Reuse for agricultural irrigation and/or aquifer recharge, optionally in combination with further polishing with downstream Discfilters (ACTIDISK®)

Industrial Water and Wastewater

Actiflo® is ideally suited for industrial water and wastewater applications. It has reduced costs, increased operating efficiency and improved system reliability for customers in all industrial market segments:

 • Surface water and ground water pre-treatment
 • Process water production
 • Wastewater treatment
 • Reuse and recycle
 • Stormwater run-off treatment

Actiflo® is an ideal solution for:

Process water production:

 • Boiler demineralised water supply
 • Cooling tower make-up
 • Water softening
 • Silica removal

Wastewater treatment:

 • Removal of suspended solids, fines and associated BOD & COD
 • Heavy metals removal
 • Removal of dispersed and emulsified oil & grease
 • >95% removal of total phosphorus in tertiary polishing

Reuse and recycling:

 • Treatment of industrial effluents and recycling back to production
 • Treatment of municipal secondary effluents for industrial make-up water

Stormwater run-off treatment:

 • High and efficient removal of total suspended solids, fines, heavy metals, oil & grease and other run-off associated pollutants

Drinking water

Actiflo® applies to surface, ground and karstic water for the production of the highest settled water quality. It is ideally suited for the treatment of:

 • Rapidly fluctuating raw water sources
 • High turbidity river water or very low turbidity reservoir water
 • Warm surface water or very low temperature spring run-off water (0°C)
 • Brackish and/or seawater
 • Filter backwash water for recycling or discharge

Thanks to the use of microsand, Actiflo® achieves better treatment performance than all existing clarification processes on the market, displaying consistent and up to > 99% removal efficiencies of:

 • High or low turbidity, flocculable Natural Organic Matter (NOM) and Total Organic Carbon (TOC)
 • Algae, particle counts, Crypto Oocysts, Giardia and other pathogens/parasites
 • Iron, Manganese, Arsenic...

Actiflo® is particularly efficient in treating algal bloom and hence reducing taste & odor that are associated with algae. It can also be used for the recovery and recycle of filter backwash water for the purpose of reducing water losses and associated operating costs while preserving water resources.

View

Actiflo turbo, the Ultimate Clarifier

Actiflo turbo, the Ultimate Clarifier
  
VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468