Inspired by water

Opětovné využitíReuse

Společenská odpovědnostOpětovné využití

Opětovné využití

Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu vody napomáhá VWS MEMSEP objevovat technologie pro opětovné využití vody a umožňuje tak:

 • navázat spolupráci s novými průmyslovými subjekty
 • podpořit zavlažování v zemědělství
 • čištění ulic a zavlažování trávníků a parků
 • rozvoj turistického ruchu
 • ochraně životního prostředí

Odpadní voda je úměrně závislá od ekonomického rozvoje země a celkové spotřeby vody.

Opětovné využití vody

Opětovné využití vody zahrnuje například průmyslová chlazení, vodu pro napájení kotlů, průmyslovou procesní vodu, zavlažování zeleně a golfových hřišť, akumulaci podzemní vody a její získávání a bariéry proti vnikání soli u přímořských obcí.

Technologie pro opětovné využití vody

VWS MEMSEP nabízí řadu technologií pro opětovné využití vody v závislosti na aplikaci:

 • Diskové filtry Hydrotech™
 • Biologické provzdušněné filtry (BPF) Biostyr™ pro souběžnou nitrifikaci / denitrifikaci
 • Vysokozátěžové čiření s pomocí mikropísku Actiflo® a Actiflo® Pack v betonových nebo prefabrikovaných jednotkách
 • Filtraflo™ – Rychlý gravitační filtr surové vody přes krystalické materiály (písek, aktivní uhlí, antracit, pemza, břidlice, vápenec atd.)
 • Membránový bioreaktor (MBR) Biosep™ / Neosep™ kombinující aerobní biologické čištění (aktivovaný kal) a filtraci pomocí ponořené membrány
 • Membránové technologie nabízející různé možnosti MF, UF, NF a RO.

Řešení pro opětovné použití vody aplikovaná skupinou Veolia již napomáhají šetřit zdroje pitné vody v Berlíně, Singapuru, Dubaji, Miláně, Barceloně, Durbanu, Windhoeku (Namibie) a Wollongong (Austrálie).

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468