Inspired by water

Index dopadu na voduWater Impact Index

Společenská odpovědnostIndex dopadu na vodu

Index dopadu na vodu

Výzkumné a inovativní týmy skupiny Veolia vyvinuly termín Index dopadu na vodu (Water Impact Index) - první indikátor umožňující celkové posouzení dopadu lidské činnosti na vodní zdroje.

Index dopadu na vodu 

Tento nástroj napomáhá v komunální i průmyslové sféře plánovat dlouhodobé projekty v duchu trvalé udržitelnosti tak, aby byla zajištěna udržitelnost vodních zdrojů a zachování zdravých vodních ekosystémů.

Vodní stopa: nejde pouze o množství

Index dopadu na vodu se nezaměřuje pouze na měření objemu vody, jak je tomu v případě stávajících nástrojů, ale systém dále rozvíjí a bere v úvahu tři základní aspekty: množství použité vody, míru zatížení vodních zdrojů a celkovou kvalitu vody.

Index dopadu na vodu zkoumá vliv lidské činnosti na vodní zdroje a poskytuje metodiku určující pozitivní a negativní důsledky hospodaření s vodními zdroji. Mimo to poskytuje index další parametry potřebné pro informovaná rozhodnutí v oblasti efektivního hospodaření s vodou.

„Index dopadu na vodu je rozumným a spolehlivým způsobem, jak měřit dopady používání vody, a měl by být zaveden v průmyslových odvětvích v mnohem širší míře.  Tento index je ukazatelem významu upravování vody ve světě. Tento index je ukazatelem významu upravování vody ve světě“.

Metodologie Indexu dopadu na vodu

Ať už se jedná o řízení textilní továrny nebo čistírny odpadních vod, Index dopadu na vodu posuzuje přímé i nepřímé dopady v celém procesu od A po Z. Index zahrnuje množství a kvalitu vody přijaté a vody vypuštěné do přírody a tato data kombinuje s Indexem zatížení vodního zdroje. Tento nový index nám ukazuje míru dopadu na vodu, přičemž zohledňuje nepřímé prvky z výrobního řetězce jako je energie, suroviny, chemikálie a vyprodukovaný odpad.
Index dopadu na vodu umožňuje posouzení potenciálního dopadu špatného hospodaření v oblasti vody a kanalizačních systémů na jiné využití vody (lidskými i jinými přírodními ekosystémy).

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468