Inspired by water

Energetické hospodářstvíSustainable Energy Management

Společenská odpovědnostEnergetické hospodářství

Energetické hospodářství

Společnost VWS MEMSEP dodává klientům energeticky účinné služby v oblasti úpravy vody a implementuje energeticky neutrální a energeticky pozitivní řešení.

Naše odpovědná řešení umožňují snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Produkcí bioplynu a energií z obnovitelných zdrojů vytváříme nové hodnoty.

Energie skrytá v kalu

Budoucností jsou čistírny odpadních vod, které produkují energii. Řešení skupiny Veolia optimalizují spotřebu energie a maximalizují produkci plynu v čistírnách odpadních vod. 
Anaerobní digesce je prověřeným způsobem výroby biplynu, obnovitelného zdroje energie snadno přeměnitelného v elektřinu. Pomocí vyspělých technologií jako je termální hydrolýza (Exelys™, Biothelys™) nebo co-digesce nabízíme našim klientům energeticky neutrální čistírny odpadních vod již dnes!

Skupina Veolia navrhla a realizovala ucelený systém čištění odpadních vod pro společnost Diageo, jenž produkcí bioplynu nahrazuje až 60 % z celkové spotřeby paliva potřebného pro provoz kotlů a zároveň snižuje náklady na skládkování a vypouštění odpadů do moře.

Klíčové technologie

Naše klíčové technologie pro optimalizaci energetického hospodářství při úpravě vody:
Biothane® UASB a Biobed® EGSB jsou světovou jedničkou v  oblasti vyspělých technologií pro anaerobní produkci bioplynu.
• Proces termického sušení kalu BioCon® produkuje levný obnovitelný zdroj energie a pevné bio-látky vhodné k použití v půdě.
• Proces termické hydrolýzy Exelys™ maximalizuje produkci bioplynu a elektrické energie a zároveň minimalizuje objem kalu.
• Kontrolní systém provzdušňování kalu AMONIT™ snižuje spotřebu elektrické energie až o 20%. 
• STAR – pokročilý online kontrolní systém snižuje spotřebu elektrické energie biologických čistíren až o 30 % a snižuje množství vypouštěného dusíku. 
• Kompaktní proces ANITA™ Mox spotřebovává o 60% méně energie v porovnání s tradičním procesem nitrifikace. 
• Nástroj Eolia™ pomáhá definovat nejlepší energetické možnosti.

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468