Inspired by water

O společnostiAbout us

O společnosti

O společnosti

VWS MEMSEP s.r.o. je česká technologická společnost se zaměřením na návrhy a výstavby úpraven vod a souvisejících síťových zařízení pro klienty z veřejného a průmyslového sektoru.

Nabízíme celou řadu technologií pro zařízení na úpravu vody a pro výstavbu sítí. Společně s klientem definujeme optimální technologii a vhodné řešení pro investiční a provozní náklady.

Čtyři oblasti našich obchodních aktivit nám umožňují připravit komplexní řešení pro Vaši zakázku.

Historie společnosti

Září 1991 - MEMSEP, spol. s r.o. – založení společnosti se sídlem Praha 5, U Nikolajky. Společnost se v počátku orientuje převážně na inženýrskou, konzultační, expertizní, servisní a testovací činnost v oblasti membránových separačních technologií, jež se užívají při úpravě technologických roztoků v nejrůznějších segmentech zpracovatelského, farmaceutického, potravinářského a nápojového průmyslu. Společnost postupně rozvíjí své aktivity v oblasti úpravy vod s využitím ionexových a membránových technologií, zaměřuje se především na velké průmyslové zákazníky a na odvětví energetiky.

Květen 2007 – vznik společnosti VWS MEMSEP s.r.o., 100% vlastníkem firmy se stává mezinárodní skupina Veolia.

Srpen 2012 – v souvislosti se změnou organizační struktury skupiny Veolia se novým 100% vlastníkem společnosti VWS MEMSEP s.r.o. stává mezinárodní skupina SADE.

Únor 2014 – změna sídla společnosti VWS MEMSEP s.r.o., nové sídlo společnosti: Sokolovská 100/94, Meteor Centre Office Park B, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Profil společnosti

VWS MEMSEP je členem skupiny Veolia a specializuje se na návrhy a realizace úpraven vod a souvisejících síťových zařízení. Společnost spolupracuje se zákazníky z veřejného i průmyslového sektoru.

VWS MEMSEP je uznávaným odborníkem a představuje záruku kvality v oblasti úpravy vod a čištění odpadních vod. Portfolio služeb sahá od návrhu řešení až po realizaci kompletních projektů na klíč, a to jak v municipálním, tak v průmyslovém sektoru.
Společnost nabízí širokou škálu technických řešení od projektů na zelené louce a rekonstrukcí až po projekty zacílené na zintenzivnění a optimalizaci již existujících procesů.
V úzké spolupráci se zákazníkem a s využitím celosvětového know-how definujeme nejlepší řešení a nabízíme nejvhodnější technologie, a to s využitím nejnovějších výsledků výzkumu a testováním procesu přímo na místě.

Mise a vize společnosti

VWS MEMSEP je partnerem pro veškerá technologická řešení v oblasti úpravy vod. Nabízíme širokou škálu technologií pro zařízení na úpravu vody a pro výstavbu sítí. Orientujeme se na komunální i průmyslový sektor. Čtyři linie našich obchodních aktivit nám umožňují připravit komplexní řešení pro Vaši zakázku:

1. Projekty na klíč: Jsme integrátorem technologií pro projekty realizované na klíč.
2. Exportní projekty: Jsme inženýrskou společností poskytující komplexní řešení pro procesní a odpadní vody jak ve střední a východní Evropě, tak i v Rusku.
3. Inženýrské sítě: Budujeme a obnovujeme vodovodní a kanalizační sítě a související zařízení.
4. Průmyslová řešení: Navrhujeme ucelenou řadu technologických řešení, zařízení, modulárních systémů, chemických přípravků Hydrex, servisu pro správnou aplikaci chemických přípravků do ošetřované vody a servisních služeb pro úpravu vody.

Naším cílem je poskytnout všem zákazníkům vhodná řešení vyhovující jejich potřebám a požadavkům. Služby v oblasti vody a odpadní vody chceme poskytovat s vědomím společenské odpovědnosti a minimalizovat environmentální zátěž. Všechny činnosti společnosti jsou v souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje, zároveň se vždy snažíme o co nejprogresivnější a ekologicky nejčistší řešení.
Našich cílů dosahujeme s ohledem na firemní hodnoty, mezi něž řadíme: zaměření na zákazníka, prvotřídní technická provedení, inovace a odpovědnost.

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468