Inspired by water

Průmyslová řešeníIndustrial solutions

Naše službyPrůmyslová řešení

Průmyslová řešení

VWS MEMSEP poskytuje speciální řešení pro průmyslové aplikace, zejména v oblasti procesních vod.

Zařízení na úpravu vody

Společnost VWS MEMSEP nabízí celou řadu technologií pro úpravu vody v průmyslu, zejména v oblasti procesních vod. Díky naší komplexní nabídce poskytujeme řešení pro úpravu vody uzpůsobené specifickým potřebám zákazníka (filtrace, změkčení vody, reverzní osmóza, ultrafiltrace, deionizace, elektrodeionizace, multi technologické systémy, čiření, flotace, odpařování, UV dezinfekce), a to pro nejrůznější využití:

Předúprava vod – úprava kotelních vod – chladící vody – procesní vody – opětovné využití upravených vod…

Naše technologie jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích (energetický průmysl, chemický průmysl, papírenský průmysl, potravinářský průmysl, mikroelektronika, automobilový průmysl, sklářský průmysl a metalurgický průmysl) a zahrnují:

 • Dodávku standardních jednotek na úpravy vody
 • Systémy vyráběné dle specifických požadavků zákazníka
 • Výrobu zařízení s certifikací ISO 9001, ISO 14001
 • Dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu
 • Poskytnutí související dokumentace
 • Údržbu a servis zařízení

Prodej chemických přípravků Hydrex

Hydrex ™ - celosvětová značka

Chemikálie na úpravu vody významně napomáhají zajistit dlouhodobou výkonnost a bezpečnost zařízení.

VWS MEMSEP v České republice dodává produkty Hydrex™, organické a anorganické chemikálie a přísady vyvinuté skupinou Veolia.
Více než 400 našich přípravků pomáhá klientům optimalizovat náklady na vodu, spotřebu chemických přípravků a náklady na provoz a údržbu.
Hydrex™ se prokazatelně osvědčil na celém světě jako efektivní, komplexní řešení pro ošetření vod.

Přípravky Hydrex:

 • Chrání před zanášením, korozí a tvorbou biologických nárůstů
 • Umožní optimalizovat produktivitu a snižovat prostoje
 • Snižují riziko poškození životního prostředí
 • Významným způsobem napomáhají šetření energie

Hydrex slouží pro:
• ošetřování kotelních vod - Hydrex řada 1000
• ošetření chladicích vod - Hydrex řada 2000
• ošetření pitné vodu - Hydrex řada 3000
• ošetření membránových procesů - Hydrex řada 4000
• čištění rezervoárů - Hydrex řada 5000
• čištění odpadní vody - Hydrex řada 6000
• redukci oživení - biocidy - Hydrex řada 7000
• ošetření porvrchu kovů - Hydrex řada 8000 a 9000

 

 

Proč se rozhodnout pro produkty řady Hydrex™?

 • Disponujeme rozsáhlými odbornými znalosti v oblasti chemické úpravy vod a čištění odpadních vod v celosvětovém měřítku, včetně pozitivní zpětné vazby od dceřiných společností a jejich zákazníků z různých odvětví průmyslu, kteři použivaji naše chemické produkty.
 • Produkty Hydrex ™ jsou  speciálně vyvinuty pro optimalizaci provozu našich zařízení na úpravu vody a to se zárukou bezproblémového chodu.
 • Po celém světě nabízíme komplexní řadu chemikálií,  které vyhovují specifickým požadavkům zákazníka a jsou vhodné pro všechny procesy úpravy vody.
 • Nabízíme jedinečný servis: naše místní zastoupení řeší dotazy a požadavky zákazníka z různých oblastí: chemikálie a zařízení pro úpravu vody, výzkum a vývoj nových výrobků, technické audity, atd.
 • Zaručená kvalita výrobků Hydrex ™: kontrola surovin, analýza čistoty, přísná kontrola kvality, skladování vzorků všech výrobních šarží, atd.
 • Certifikace ISO  (ISO9001V2000).
 • Schválení produktů řady Hydrex ™ 4000 pro membránové procesy i pro pitnou vodu.
 • Konkurenčně zajímavé ceny.

Činnost Hydrex teamu

 • Posouzení chemických parametrů konkrétní vody, audit.
 • Odebrání vzorků, provedení rozboru chemických parametrů ošetřovaných vod.
 • Identifikování kritických parametrů - korozivní chování vody, tvorba vodního kamene, biologické nárůsty.
 • Návrh chemického ošetření, automatického dávkování a regulace.
 • Instalace chemikálií a regulace do provozu.
 • Pravidelný servis, vzdálená kontrola chemických parametrů na webovém rozhraní.
 • Pravidelné reporty.
 • Doporučení pro zlepšování ekonomiky ošetřování vod, návrh úspor pro vodní hospodářství.
 • Doporučení pro prodloužení životnosti a spolehlivosti zařízení, v kterém se aplikují chemické přípravky. 

Farmaceutický průmysl

Firma VWS MEMSEP dodává technologická zařízení pro úpravu vody dle požadavků farmaceutického průmyslu:

PW - voda čištěná - splňující parametry dle aktuálního European Pharmacopoeia "Purified water".

Servis

Firma VWS MEMSEP poskytuje kompletní záruční a pozáruční servis na dodaná technologická zařízení. Zakoupením systému na úpravu vody zákazník získává komplexní škálu služeb šitých na míru jeho potřebám. Naši kvalifikovaní servisní technici provedou instalaci, validaci a preventivní údržbu systému na úpravu vody. Vždy se snažíme poskytovat „first-time-fix“ servis.
Nabízíme možnost výběru ze široké škály služeb podle aplikace, provozu a rozpočtu.

Typy služeb:
• kontrola funkce a seřízení strojů a zařízení
• výměna provozních náplní filtrů
• výměna membrán a membránových elementů
• dodávky náhradních dílů
• příprava zařízení pro dlouhodobou odstávku a konzervaci
• kontrola chemického režimu
• technická pomoc při poruchách a haváriích

Přínos našich servisních služeb:
• maximalizovat výkon a životnost systému
• zaručit splnění požadavků na kvalitu a množství vody
• optimalizovat provozní náklady
• zabránit nákladnému přerušení provozu

Komunální sektor

Řešení pro nemocnice 

Bakterie Legionella

Pro eliminaci bakterií Legionella používáme chemickou dezinfekci, vyrobenou pomocí přístrojového vybavení MOS.

MOS jsou patentované chemické generátory. 

Více o našich obchodních aktivitách

Projekty na klíč
Exportní projekty
Inženýrské sítě

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468