Inspired by water

Projekty na klíčD&B Industry

Naše službyProjekty na klíč

Projekty na klíč

VWS MEMSEP nabízí celou řadu technologií pro zařízení na úpravu vody určených pro zákazníky z průmyslového a komunálního sektoru. Všechny činnosti společnosti jsou v souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje, zároveň se vždy snažíme o co nejprogresivnější a ekologicky nejčistší řešení.

Co nabízíme

Společnost VWS MEMSEP je integrátorem systémů na úpravu vody a garantem kvality pro čištění odpadních vod. Máme bohaté zkušenostmi v oblasti návrhu a realizace projektů na klíč, a to jak v municipální sféře, tak v různých průmyslových odvětvích.
Nabízíme širokou škálu technických řešení od projektů na zelené louce a rekonstrukcí až po projekty zacílené na intenzifikaci a optimalizaci již existujících procesů.
V úzké spolupráci se zákazníkem a s využitím celosvětového know-how definujeme nejlepší řešení a nabízíme nejvhodnější technologie, a to s využitím nejnovějších výsledků výzkumu a testováním procesu přímo na místě.

Portofolio služeb

 • Analýza potřeb zákazníka
 • Výběr optimální technologie
 • Ekonomické a provozní srovnání jednotlivých technologií
 • Contract management
 • Projektová dokumentace
 • Projekční práce, výroba a montáž
 • Dohled, projektový management
 • Zaškolení obsluhy

 

 
Kdo jsou naši zákazníci

Naši zákazníci jsou jak z komunálního sektoru – obce, města a sdružení měst či obcí - tak ze sektoru privátního: velké průmyslové podniky, pivovary, provozovatelé vodohospodářských infrastruktur, atp.

 

Naše technologie 

 • Reverzní osmóza
 • Ultrafiltrace
 • Elektrodeionizace
 • Filtrace
 • Čiření
 • Deionizace
 • Katexový filtr
 • Mix bed
 • Anex
 • Katex
 • Anaerobní technologie
 • Aerobní technologie
 • Biologické čištění
 • Stabilizace kalu
 • Bioplyn

 

Více o našich obchodních aktivitách

Exportní projekty
Inženýrské sítě
Průmyslová řešení

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468