Inspired by water

Inženýrské sítěT&N Municipal

Naše službyInženýrské sítě

Inženýrské sítě

VWS MEMSEP je společnost, která se rovněž specializuje na realizace vodárenských staveb, sítí odpadních vod a souvisejících zařízení (čerpací stanice, čistírny odpadních vod, dávkovací stanice chlóru…).

Co nabízíme

Hlavní aktivity společnosti VWS MEMSEP v oblasti inženýrských sítí zahrnují realizaci níže uvedených typů projektů, a to buď za využití klasické technologie otevřených výkopů, nebo bezvýkopových technologií, dále s využitím razících agregátů o průměru až 3000 mm, klasického tunelování, štol apod.

Typy projektů

  • vodovodní řady včetně přípojek
  • úpravny vod
  • kanalizační sítě včetně přípojek a dešťových zdrží
  • čistírny odpadních vod
  • distribuční sítě plynu 
  • teplovodní sítě

Cílová skupina

Zaměřujeme se na zákazníky jak z municipálního sektoru – města, obce, sdružení obcí, tak i ze soukromého sektoru, např. velké průmyslové podniky, pivovary, provozovatele vodárenských zařízení apod.

Více o našich obchodních aktivitách

Projekty na klíč
Exportní projekty
Průmyslová řešení

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468