Inspired by water

KariéraCareers

Kariéra

Kariéra

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce na e-mail: vwsmemsep@memsep.cz

 

 

Projektant - strojní

Pracovní náplň

• na základě technologického návrhu zpracování technického návrhu řešení pro fázi nabídky, studie nebo projektu, včetně technické a výkresové dokumentace, v oboru úpravy vody

• vypracování strojní části projektové dokumentace staveb

• zpracování detailních technologických schémat řešení - PID 

• zpracování strojně technického popisu zařízení a technologie ve formě technické zprávy

• pomocné pevnostní a hydraulické výpočty pro návrh a kontrolu projektového řešení 

• specifikace navržených zařízení z hlediska kvality a kvantity ve formě datasheetu, pro zajištění technických a cenových údajů formou poptávky

• zpracování dílčích seznamů strojů, zařízení, systémů a služeb tvořících předmět projektu včetně nezbytných technických parametrů

• tvorba výkresové dokumentace zařízení, systémů a služeb tvořících předmět projektu ve formátech 2D a 3D

• specifikace požadavků na navazující profese (stavební, elektro, izolace)

• autorský a technický dozor při realizaci stavby

• plnění povinností spojených se jmenováním do funkce HIP pro konkrétní zakázku, zejména ve vztahu k zákazníkovi

• plnění daných úkolů v souladu se stanoveným časovým plánem

• využívání technických nástrojů skupiny Veolia a účast na odborných školeních a seminářích

• v případě nakupovaných projektových prací specifikace, koordinace, kontrola a převzetí práce externích subjektů

• kompletace a archivace listinné nebo elektronické projektové dokumentace k projektům, zpracované technickým úsekem


Vzdělání 

Ukončené středoškolské, magisterské nebo bakalářské studium - strojírenský obor

 

Dovednosti & Zkušenosti

• všeobecné technické/strojní znalosti z oboru úpravy vody

• všeobecné znalosti o technologiích a strojích v oblasti úpravy vody

• všeobecné znalosti o dodavatelích technologií, strojů a zařízení v oblasti úpravy vody

• dobrá znalost práce s výpočetní technikou

• uživatelská znalost souboru software Office 2003 a vyšší

• dobrá znalost souboru software AutoCad 2007 a vyšší

• znalost souboru software SolidWorks 2004 

• řidičský průkaz skupiny "B"

• jazykové schopnosti: angličtina aktivně, ostatní jazyky výhodou 

 

Region

Praha, místo pracoviště - Praha 8, Sokolovská

 

Typ pracovního úvazku

Práce na plný úvazek 

Předpokládaný nástup: co nejdříve

 

Benefity

• mobilní telefon

• dovolená navíc

• příspěvek na penzijní/životní připojištění

• stravenky/příspěvek na stravování

• vzdělávací kurzy/školení

• firemní akce

• dobré platové ohodnocení

 

Do předmětu zprávy uveďte označení "Projektant - strojní"

Site manager pro liniové stavby

Pracovní náplň

• Realizace stavby – stanovení technologického postupu, zodpovědnost za řízení stavby, koordinace prací, plánování, kontrola průběhu prací

• Trvalá kontrola sledování technické dokumentace k projektům, zaznamenávání změn dokumentace

• Řízení a kontrola subdodavatelských prací a trvalý dohled nad vlastním týmem pracovníků 

• Odpovědnost za přejímání materiálů od dopravců, za kontrolu kvality a množství materiálů, ověřování shody s dokumentací a odpovědnost za náležité a bezpečné uskladnění

• Vyhotovení plánu kvality a zkoušek, organizace provedení odběru vzorků a měření dle plánu kvality a dle výsledků zajištění odstranění nedostatků 

• Zajištění stálého kontaktu s investorem a jeho zástupcem 

• Řešení technických problémů během stavby a návrh řešení přímému nadřízenému 

• Vedení a aktualizace stavebního deníku

• Zajištění optimalizace nákladů

 

Vzdělání 

Ukončené SŠ nebo VŠ stavební

 

Dovednosti & Zkušenosti

• Uživatelská znalost práce na PC

• Znalost odborných stavebních programů výhodou

• Dobrá znalost anglického jazyka

• Výborné komunikační a organizační schopnosti

• Klademe důraz na samostatnost, rozhodnost a flexibilitu

• Autorizace ČKAIT min. technik výhodou

• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

• Zkušenosti s realizací stavebních projektů - doložte prosím přehledem Vámi realizovaných staveb 

• Zkušenosti s řízením ekonomiky stavby 

• Zkušenosti s vedením lidí

 

Region

Praha

 

Typ pracovního úvazku

Práce na plný úvazek 

Předpokládaný nástup: ihned/dohodou

 

Benefity

• Mobilní telefon

• Služební auto

• Dovolená navíc

• Příspěvek na penzijní/životní připojištění

• Stravenky/příspěvek na stravování

• Vzdělávací kurzy/školení

• Firemní akce

• Dobré platové ohodnocení

 

Do předmětu zprávy uveďte označení "Site manager pro liniové stavby"

Site manager technologických staveb

Pracovní náplň
Řízení montážních prací technologických staveb, zodpovědnost za projekt

 

Povinnosti a odpovědnosti
• Stálá přítomnost na stavbě po dobu jejího trvání (pracovní dny) – různé lokality v ČR i v zahraničí
• Vedení deníku na stavbě -  pro jednotlivé projekty zvlášť, kontrola deníků subdodavatelů, zapisování do deníků subdodavatelů
• Plnění HMG dle SoD, plnění jednotlivých dílčích termínů
• Spolupráce při převzetí/předání pracoviště, staveniště, díla a jejich částí
řízení subdodavatelů, kontrola rozpočtu resp. výkazu výměr
• Denní kontrola BOZP vč. subdodavatelů, hlášení havarijních stavů, nehod či zranění určené osobě, tj. nadřízenému pracovníkovi, OZO BOZP
účast na denních KD (koordinační schůzky), účast na KD se subdodavateli
• Kontrola montáže dle projektu, dle požadavků dané technologie, dle profesních zkušeností
• Přejímání materiálu od dopravců, kontrola dodacích listů (podpis + přejímka)
• Kontrola kvality montáže díla na stavbě
• Zajištění veškerých potřebných dokumentů, atestů, protokolů, které jsou nezbytné k řádnému ukončení montáže
• Zajištění úklidů staveniště, konečného úklidu a vyklizení staveniště
• Zajištění ochrany staveniště (oplocení, výstražné tabulky, označení staveniště)
• Schraňování dokumentace od dodavatelů, pomoc při kompletaci dokumentace
• Skenování dodacích listů a zaslání kopií procurement (dodání dodacích listů do procurement oddělení)
• Zajištění likvidace odpadů - smlouva spolupráce s PM
řešení reklamací, řešení odstranění VaN apod.

 

Vzdělání 
Min. SŠ technického směru

 

Požadované znalosti a dovednosti
• Uživatelská znalost práce na PC
• Znalost ACAD výhodou
• Znalost anglického jazyka na základní úrovni
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Klademe důraz na samostatnost, rozhodnost a flexibilitu
• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

 

Praxe
Zkušenost s vedením technologických projektů, nicméně možnost zaučení

 

Region
Praha

 

Typ pracovního úvazku
Práce na plný úvazek / pracovní smlouva
Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Benefity

• Mobilní telefon 

• Dovolená navíc

• Příspěvek na penzijní/životní připojištění

• Stravenky/příspěvek na stravování

• Vzdělávací kurzy/školení

• Firemní akce

• Dobré platové ohodnocení

 

Do předmětu zprávy uveďte označení "Site manager technologických staveb".

Vedoucí procesní inženýr – odpadní vody

Pracovní náplň
Vedení oddělení procesních inženýrů odpadních vod;
Činnost procesního inženýra ve fázích nabídky, studie, projektu a realizace.

Povinnosti a odpovědnosti
• Organizovat a vést oddělení technologie odpadních vod za účelem stanovení a plnění jednotlivých úkolů a termínů, odpovídat za jejich plnění
• Zpracovat chemicko-technologický návrh řešení pro fázi nabídky, studie nebo projektu pro zajištění požadavků zákazníka
• Poskytovat technickou podporu manažerovi nabídky/projektu ve fázi nabídky/realizace
• Provádět chemicko-technologické a bilanční výpočty a výpočty provozních nákladů
• Vytvářet technické dokumenty: základní technologická schémata, PID, seznamy strojů a zařízení, provozní předpisy, programy uvádění do provozu atd
• Specifikovat nebo ověřit garantované hodnoty navrženého chemicko-technologického řešení
• Specifikovat hlavní technologická zařízení z hlediska funkčnosti, výkonových a kvalitativních parametrů
• Na určených zakázkách zajišťovat samostatně činnost pracovníka najíždění, odpovídat za uvedení zařízení do provozu a dosažení garantovaných parametrů
• Účastnit se technických jednání se zákazníkem, státními orgány a subdodavateli
• Využívat technologické nástroje skupiny Veolia a účastnit se odborných školení a seminářů
• Zajišťovat sám nebo delegací člena oddělení základní obchodní aktivity společnosti v oblasti odpadních vod a kontakty s klienty, subdodavateli a partnery
• Udržovat profesní kontakt s odbornou akademickou obcí. 

Vzdělání (základní a požadované)
Ukončené magisterské studium na chemicko-inženýrské/technologické škole se zaměřením na úpravu vody.

Dovednosti & Zkušenosti
Požadované znalosti:
• Dobrá znalost práce s výpočetní technikou
• Pokročilá znalost souboru software Office 2003 a vyšší
• Znalost software Powerpoint , Visio nebo obdobný

Požadované dovednosti:
• Dobré komunikační a organizační schopnosti
• Schopnost práce v kolektivu
• Schopnost veřejně vystupovat (pořádání přednášek)
• Jazykové schopnosti: angličtina aktivně (schopnost technické komunikace v AJ), další jazyky výhodou
• Řidičský průkaz skupina „B“
• Ochota cestovat v ČR i do zahraničí.

Praxe
Min. pět let v oboru chemické inženýrství/úpravy vody jako samostatný procesní inženýr.

Typ pracovního úvazku
Práce na plný úvazek / pracovní smlouva
Předpokládaný nástup: ihned.

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468