Inspired by water

VWS MEMSEPVWS MEMSEP News

AktualityVWS MEMSEP

VWS MEMSEP

Únor 2016

Draslovka

Společnost VWS MEMSEP podepsala se společností Lučební závody Draslovka v Kolíně smlouvu na rekonstrukci úpravny vody. Jedná se o úpravu pískové filtrace a ultrafiltrace s cílovým výkonem UF 30m3/h.
Klient: Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín

Chemoprojekt Nitrogen

VWS MEMSEP uzavřela smlouvu se společností Chemopetrol Nitrogen. Jedná se o dodávku zařízení pro úpravu vratného kondenzátu napájecí vody parního kotle o maximálním průtoku 35 m3/h, vodivosti 0,2 µS/cm a obsahu SiO2 < 20 µg/l. Doba trvání smlouvy se odhaduje na 17 měsíců.
Klient: Chemoprojekt Nitrogen, a.s.
Investor: YARA AB, Švédsko
Leden 2016

ÚČOV Praha

VWS MEMSEP podepsala smlouvu s DWP (konsorcium společností DEGREMONT a WTE wassertechnik gmbh) na návrh a výstavbu dezodorizačního systému pro Ústřední čistírnu odpadních vod. Tato smlouva též zahrnuje návrh a dodávku ventilačních systému. ÚČOV je situována na Císařském ostrově v Praze a je navržena jako podzemní a pro provoz i při povodňovém stavu. Doba trvání smlouvy se odhaduje na 30 měsíců.
Klient:DWP
Investor: Město Praha

Zárí 2015

SPOLCHEMIE Electrolysis

Společnost VWS MEMSEP podepsala smlouvu se společností SPOLCHEMIE Electrolysis na dodávku 6 filtrů a iontových náplní pro čištění solanky.
Klient: SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.

Srpen 2015

DEVRO 

Společnost VWS MEMSEP uzavřela se společností DEVRO smlouvu o dílo na rekonstrukci mechanického stupně ČOV. Společnost DEVRO je výrobcem a dodavatelem obalů pro masné výrobky se sídlem ve městě Jilemnice v Severních Čechách.
Projekt sestává z intenzifikace a modernizace stávajícího mechanického stupně čištění a zahrnuje stavební úpravy, instalaci technologie jemných česlí, neutralizační nádrže, sedimentačních nádrží a čerpací stanice.
Klient: DEVRO s.r.o.
Červen 2015

Plzeňská teplárenská

Společnost VWS MEMSEP úspěšně dokončila tříměsíční zkoušku dávkování chemických produktů Hydrex pro ošetření chladicí vody na VCHV 3 a VCHV 4 s celkovým cirkulačním průtokem 4000 m3/ hod.
Ošetření spočívá v ochraně proti korozi, tvorbě vodního kamene a biologického oživení.
Klient: Plzeňská teplárenská a.s.

Mega - odparka

Společnost VWS MEMSEP uzavřela smlouvu s firmou Mega a.s. na dodávku a zprovoznění odparky na zpracování OV vznikajících při testovaní EDI modulů. Kapacita 150 l/den.
Klient: Mega a.s.
Květen 2015

Thermo Fisher

Společnost VWS MEMSEP uzavřela smlouvu s firmou G. M. PROJECT, s. r. o. na dodávku a zprovoznění zařízení v tomto rozsahu:
- Zdroj čištěné vody s kapacitou 200 l/hod
- Kombinovaný zdroj WFI/ čisté páry s kapacitou 100 l/h WFI a 40 kg/h čisté páry Realizace projektu je plánována v měsíci říjnu 2015.
Klient: G.M. PROJECT, s.r.o.
Investor: Thermo Fisher, Litva
Duben 2015

Imuna Pharm

Společnost VWS MEMSEP ukončila dodávku a zprovoznění zakázky v tomto rozsahu
- Zdroj čištěné vody s kapacitou 650 l/hod
- Zdroj čisté páry s kapacitou 500 kg/hod
- Zdroj injekční vody s kapacitou 200 l/hod
Klient: G.M. PROJECT, s.r.o.
Investor: Imuna Pharm a.s., Slovensko

ELGA - Aktuality

Press

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468